Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentru „Plan Urbanistic de Detaliu - Modernizare Piaţa Florilor, în municipiul Bistriţa, B-dul Andrei Mureşanu (Zona Lamă), titular : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia finală  pentru „Plan Urbanistic de Detaliu - Modernizare Piaţa Florilor, în municipiul Bistriţa, B-dul Andrei Mureşanu (Zona Lamă), titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea „Plan Urbanistic de Detaliu - Modernizare Piaţa Florilor, în municipiul Bistriţa, B-dul Andrei Mureşanu (Zona Lamă),nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală că„Plan Urbanistic de Detaliu - Modernizare Piaţa Florilor, în municipiul Bistriţa, B-dul Andrei Mureşanu (Zona Lamă),nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Data afişării anunţului pe site: 3.03.2011.