Back

ACTE de Reglementare

 

Pentru detalii accesaţi urmatoarele link-uri:

 

  Anunturi Acte de Reglementare   

ANUNTURI   Detalii aici...

  Acorduri de Mediu   

ACORD DE MEDIU; Ghid procedura EIA si SEA; Evaluare impact asupra mediului; Procedura de evaluare a impactului asupra mediului   Detalii aici...

 L I S T A activităţilor şi/sau instalaţiilor cu potenţial semnificativ asupra mediului, care se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului    Detalii aici...

 L I S T A activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM)   Detalii aici...

DECIZII     Detalii aici...

ARHIVA - Decizii etapa de incadrare acorduri  IANUARIE- IULIE 2010   Detalii aici...

    EIA   

DECIZII  proiect   Detalii aici...

SEDINTE Colectivul de analiza tehnica( CAT) – Oiective supuse analizei i sedinta CAT   Detalii aici...

SEDINTE Colectivul de analiza tehnica( CAT) - Decizii CAT     Detalii aici...

Proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului ( EIA) analizate în cursul anului 2010 BN ( atas. 2004-2009)    Detalii aici...

    Autorizatii de Mediu   

AUTORIZATIA DE MEDIU , Cerere de obtinere a autorizatiei, Tarife, Model ANUNT, Fisa de prezentare, Declaratie     Detalii aici...

LISTA autorizatiilor de mediu emise in judetul Bistrita-Nasaud in anul 2010.   Detalii aici...

DECIZII  autorizatii    Detalii aici...

ARHIVA - Decizii de emitere autorizatii IANUARIE - IULIE 2010    Detalii aici...

    SEA   

AVIZUL DE MEDIU    Detalii aici...

SEA (Evaluarea de mediu pentru Planuri si Programe) 2010 BN ( atas. 2005-2009)     Detalii aici...

 Baza de date SEA     Detalii aici...

DECIZII  PUZ    Detalii aici...

Schema logica a intregii proceduri    Detalii aici...

Etapa de incadrare identificare identificarea planurilor si programelor care se supun SEA    Detalii aici...

Ghid generic privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe    Detalii aici...

Ghid SEA pentru planuri şi programe în domeniul transporturilor    Detalii aici...

Ghid SEA pentru planuri şi programe de amenajare a teritoriului şi urbanism    Detalii aici...

Ghid SEA pentru planuri şi programe de dezvoltare a zonelor industriale    Detalii aici...

Ghid SEA pentru planuri şi programe în domeniul energetic    Detalii aici...

Ghid privind consultarea publicului in cadrul procedurilor EIA si SEA    Detalii aici...

    EA   ( evaluare adecvata biodiv.)       

ANUNTURI    Detalii aici...