Back

ANUNT concurs/examen pentru promovare in grad profesional

Nr.10706 /  17.11. 2010                 

ANUNŢ

              Agentia pentru Protectia Mediului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. Parcului, nr.20, organizează în data de 20 si 22 decembrie 2010, la sediul A.P.M., concurs/examen pentru promovare in grad profesional pentru 12 funcţii de executie, astfel:

- consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane 1(una) functie.

 -  consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Reglementări-Compartimentul Evaluare Impact – 1 (una) functie;

consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Reglementări-Compartimentul Evaluare Adecvată – 1 (una) functie;

- consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Monitorizare- Compartimentul Monitorizare, Baze de Date- 1(una) functie;

-  consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Monitorizare- Compartimentul Monitorizare, Baze de Date- 1(una) functie;

-  consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Monitorizare- Compartimentul Monitorizare, Baze de Date- 1(una) functie;

-  consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane 1(una) functie.

- consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Reglementări-Compartimentul Evaluare Adecvată – 1 (una) functie;

-  consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Biroului Deşeuri şi Arii Protejate- Compartimentul Deşeuri şi Substantanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol- 1(una) funcţie;

-   consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Biroului Deşeuri şi Arii Protejate- Compartimentul Arii Protejate- 1(una) funcţie;

- consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Monitorizare- Compartimentul Laborator- 1(una) functie;

- referent, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Monitorizare- Compartimentul Laborator- 1(una) functie;

Conditiile de participare la concurs/examen pentru promovare in grad profesional sunt:

a)sa aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b)să aibă cel putin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;

c)să fi obţinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

d)să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

       Dosarele de înscriere se depun la Agentia pentru Protectia Mediului Bistriţa-Năsăud, str.Parcului , nr.20  până la data de 09 decembrie 2010, orele 16.30.

             Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

a)copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane în vederea atestarii vechimii în gradul profesional din care se promoveaza si a treptei de salarizare;

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3.( se gaseste la compartimentul R.U.) ;

                  Copiile se prezinta însoţite de original.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,    hidr. Ştefan Ioachim MUREŞAN

 

COMP. RESURSE UMANE,     Cons.jr. Crina Borş

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud

 

1.       Legea nr. 188/1999  - republicată – R2 – privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2.      Legea nr.7/2004  - republicată – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3.      O.U. nr. 195/2005  privind protecţia mediului, modificată şi completată cu O.U. nr.164/2008;

4.      Ordonanta de Urgenta  nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completările ulterioare.

5.      Hotărârea Guvernului nr.918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

 

DIRECTOR EXECUTIV      Hidr. Ştefan Ioachim MUREŞAN