Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentru „Plan Urbanistic Zonal- Înfiinţare fermă suine 2000 capete şi procesare furaje”, în localitatea Feldru, extravilan Valea CailorFeldrişel, fn, comuna Feldru, titular : SC MIHAI DARIAN CONSTRUCT SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia finală  privindPUZ -Înfiinţare fermă suine 2000 capete şi procesare furaje”, în localitatea Feldru, extravilan Valea Cailor Feldrişel, fn, comuna Feldru, titular : SC MIHAI DARIAN CONSTRUCT SRL.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea „Plan Urbanistic Zonal - Înfiinţare fermă suine 2000 capete şi procesare furaje”, în localitatea Feldru, extravilan Valea Cailor Feldrişel, fn, comuna Feldru, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală că„Plan Urbanistic Zonal - Înfiinţare fermă suine 2000 capete şi procesare furaje”, în localitatea Feldru, extravilan Valea Cailor Feldrişel, fn, comuna Feldru, nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Data afişării anunţului pe site: 25.11.2010.