Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Achiziţie de utilaj pentru imprimare flexografică – prin POS”- municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, nr. 40, titular : SC FAST PLASTBIS SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “POS – Achiziţie de utilaj pentru imprimare flexografică”,propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, nr. 40, titular :  SC FAST PLASTBIS SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  16.09.2010.