Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire atelier mecanic şi seră la etaj, construire atelier termopan, extindere şi etajare sediu societate, mansardare atelier debitare pentru locuinţă de serviciu” – în municipiul Bistriţa, str. Ghinzii, nr. 29, titular: PAVELEA TRAIAN.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Construire atelier mecanic şi seră la etaj, construire atelier termopan, extindere şi etajare sediu societate, mansardare atelier debitare pentru locuinţă de serviciu”,propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Ghinzii, nr. 29, titular:  PAVELEA TRAIAN. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 22.10.2010.

Data afişării anunţului pe site: 14.10.2010.