Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Ecologizarea depozitului neconform de deşeuri municipale din localitatea Beclean” – în oraşul Beclean, str. Măluţului, fn, titular: CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Ecologizarea depozitului neconform de deşeuri municipale din localitatea Beclean”, propus a fi amplasat în: oraşul Beclean, str. Măluţului, fn, titular:  CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD. 

Proiectul prevede transportul deseurilor  municipale din localitatea Beclealn la depozitul de deseuri municipale din Bistrita, pe traseul : Beclean - DN17 - pina in loc. Sinterteag, DJ151 - Sieu Odorhei - Coasta - Silioara - Chirales, DJ172G Arcalia - Saratel -Sarata - Monariu- Budacu de Jos ,  DJ173C, intrare in Bistrita prin str. V. Budacului, str. Ion Pop Reteganu , str. Zavoaie .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 11.11.2010.

Data afişării anunţului pe site: 04.11.2010.