Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Extindere hală produse P.P. şi P.E.” - localitatea Sărăţel, extravilan, DN 15A, titular: SC TERAPLAST SA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Extindere hală produse P.P. şi P.E.”,propus a fi amplasat în: localitatea Sărăţel, extravilan, DN 15A, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC TERAPLAST SA. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 30.09.2010.

Data afişării anunţului pe site: 23.09.2010.