Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Modificare D.T. şi schimbarea destinaţiei din depozit materiale de construcţii în spaţiu multifuncţional” – în municipiul Bistriţa, Calea Clujului, titular: SC CASA DE INVESTIŢII ALIANŢA SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Modificare D.T. şi schimbarea destinaţiei din depozit materiale de construcţii în spaţiu multifuncţional”,propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, Calea Clujului, titular: SC CASA DE INVESTIŢII ALIANŢA SRL. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 11.11.2010.

Data afişării anunţului pe site: 04.11.2010.