Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Schimbare destinaţie din garaj auto în spaţiu vopsitorie în câmp electrostatic”- municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, nr. 61B, titular : SC BOLERO PROD SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Schimbare destinaţie din garaj auto în spaţiu vopsitorie în câmp electrostatic”,amplasat în: municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, nr. 61B, titular :  SC BOLERO PROD SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 02.09.2010.

Data afişării anunţului pe site:  26.08.2010.