Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Înfiinţare fermă vaci de lapte şi procesare furaje”, proiect derulat prin P.N.D.R.– în localitatea Şieu Măgheruş, extravilan, titular: SC IMPOTEX CRISMAR SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Înfiinţare fermă vaci de lapte şi procesare furaje”, proiect derulat prin P.N.D.R., propus a fi amplasat în: localitatea Şieu Măgheruş, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:  SC IMPOTEX CRISMAR SRL. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 2.12.2010.

Data afişării anunţului pe site: 25.11.2010.