Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „PNDR - Construire atelier reparaţii autoturisme şi maşini agricole”, în localitatea Ciceu Mihăieşti, nr. 92A, titular: HATOS EUGENIA NATALIA .

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „PNDR – Construire atelier reparaţii autoturisme şi maşini agricole”, în localitatea Ciceu Mihăieşti, nr. 92A, titular:HATOS EUGENIA NATALIA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:.

 

Data afişării anunţului pe site: 18.05.2011.