Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “PNDR – Extindere reţele de alimentare cu apă” – în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Slătiniţa, titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “PNDR – Extindere reţele de alimentare cu apă”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, localitatea componentă Slătiniţa, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 24.02.2011.

Data afişării anunţului pe site: 17.02.2011.