Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Schimbare destinaţie din casă de locuit în restaurant” – în oraşul Năsăud, str. Vasile Naşcu, nr. 3, titular: RUŞTI DAN OVIDIU.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Schimbare destinaţie din casă de locuit în restaurant”, propus a fi amplasat în: oraşul Năsăud, str. Vasile Naşcu, nr. 3, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:RUŞTI DAN OVIDIU. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 10.03.2011.

Data afişării anunţului pe site: 03.03.2011.