Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Scoatere definitivă şi ocupare temporară a unor terenuri din fond forestier” – în localitatea Bistriţa Bîrgăului, extravilan, zona Pietroasa, titular: COMUNA BISTRIŢA BÎRGĂULUI.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Scoatere definitivă şi ocupare temporară a unor terenuri din fond forestier”, propus a fi amplasat în: localitatea Bistriţa Bîrgăului, extravilan, zona Pietroasa, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:COMUNA BISTRIŢA BÎRGĂULUI. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 10.03.2011.

Data afişării anunţului pe site: 03.03.2011.