Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire şi dotare atelier reparaţii maşini şi utilaje agricole în loc. Jelna extravilan com. Budacu de Jos jud. Bistriţa-Năsăud”, înlocalitatea Jelna, Rid “Pe Şes”, titular: SC CENTANA AGOSTAR SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Construire şi dotare atelier reparaţii maşini şi utilaje agricole în loc. Jelna extravilan com. Budacu de Jos jud. Bistriţa-Năsăud”, înlocalitatea Jelna, Rid “Pe Şes”, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC CENTANA AGROSTAR SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC CENTANA AGROSTAR SRL, din com. Budacu de Jos, localitatea Jelna, fn, Şesul Jelnei, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 18.04.2011.