Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare unitate de primire turistică”- prin PNDR, în localitatea Rebrişoara, str. Gersei, nr. 551, titular:BODIU MACEDON.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare unitate de primire turistică” - prin PNDR, în localitatea Rebrişoara, str. Gersei, nr. 551, titular: BODIU MACEDON.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20şi la sediul titularului: BODIU MACEDONdin localitatea Rebrişoara, str. Gersei, nr. 645, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 30.03.2011.