Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru “PUZ -Refuncţionalizare zonă industrială prin construire ansamblu rezidenţial, spaţii comerciale, birouri, grădiniţă, cabinete medicale, în municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, titular : SC MONTE CALM IMOB SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupradepunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru PUZ - Refuncţionalizare zonă industrială prin construire ansamblu rezidenţial, spaţii comerciale, birouri, grădiniţă, cabinete medicale”, în municipiul Bistriţa, str. Tărpiului,titular: SC MONTE CALM IMOB SRL şi declanşarea etapei de încadrare.

 

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

 

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul APM Bistriţa-Năsăud, până la data: 1.10.2010.

Data afişării anunţului pe site:  17.09.2010.