Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru„PUZ - Construire spaţii cu destinaţia de servicii - pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă destinate odihnei şi recreerii”, titular: POP PAUL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupradepunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru PUZ - Construire spaţii cu destinaţia de servicii - pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă destinate odihnei şi recreerii, în cartier Unirea, extravilan, municipiul Bistriţa,titular: POP PAULşi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între 8.00 -14.00.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.11.2010.