Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru“PUZ -Înfiinţare fermă suine 2000 capete şi procesare furaje”, în localitatea Feldru, extravilan Valea Cailor Feldrişel, fn, comuna Feldru, titular : SC MIHAI DARIAN CONSTRUCT SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupradepunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru PUZ - Înfiinţare fermă suine 2000 capete şi procesare furaje”, în localitatea Feldru, extravilan Valea Cailor Feldrişel, fn, comuna Feldru,titular: SC MIHAI DARIAN CONSTRUCT SRL şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între 8.00 -14.00.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 de la data publicării anunţului.

Data afişării anunţului pe site:  30.09.2010.