Back

Anunţ public SEA - privind depunerea solicitării de obţinerea avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal - „Construire bază sportivă multifuncţională, locuinţe sociale, gospodărie de apă”,în localitatea Spermezeu, extravilan, titular: COMUNA SPERMEZEU.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere e avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare pentru Plan Urbanistic Zonal - „Construire bază sportivă multifuncţională, locuinţe sociale, gospodărie de apă”, în localitatea Spermezeu, extravilan, titular: COMUNA SPERMEZEU.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între 8.00 -14.00.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18zile de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.04.2011.