Back

Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru “PUZ - Staţie distribuţie carburanţi şi spălătorie auto”, în orasul Nasaud , str. Iuliu Moisil , titular: SC SĂLĂUŢA SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupradepunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru “PUZ - Staţie distribuţie carburanţi şi spălătorie auto”, în orasul Nasaud , str. Iuliu Moisil , titular: SC SĂLĂUŢA SRLşi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între 8.00 -14.00.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.10.2010.