Back

Anunţ public SEA privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentru „Plan Urbanistic de Detaliu– Locuinţe individuale”, înmunicipiul Bistriţa, str. Ion Pop Reteganul, fn, titular : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia iniţială a etapei de încadrare privindPlan Urbanistic de Detaliu - “Locuinţe individuale”, în municipiul Bistriţa, str. Ion Pop Reteganul, fn. Având în vedere prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 26.01.2011, s-a luat decizia iniţială că Plan Urbanistic de Detaliu - “Locuinţe individuale”, în municipiul Bistriţa, str. Ion Pop Reteganul, fn,titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e_mail: office@apmbn.anpm.ro, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri, între orele 8.00 – 14.00, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

Data afişării anunţului pe site: 27.01.2011.