Back

Anunţ public SEAprivind depunerea solicitării de obţinerea avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu - „Construire locuinţă S+P+M”,în municipiul Bistriţa, str. Lupeni, nr. 13, titular: GUŞĂ MĂRIOARA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere e avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare pentru Plan Urbanistic Zonal - „Construire locuinţă S+P+M”, în municipiul Bistriţa, str. Lupeni, nr. 13, titular: GUŞĂ MĂRIOARA.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între 8.00 -14.00.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18zile de la data publicării anunţului.

Data afişării anunţului pe site: 09.05.2011.