Back

Anunţuri publice în procedura de emitere a acordurilor de mediu 1 ianuarie - 13 august 2010

Anunţuri publice în procedura de emitere a  acordurilor de mediu 

1 ianuarie  - 13 august 2010

 

            Conform H.G. nr. 445/13.07.2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, art. 15, alin. (2), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 481 din 13 iulie 2009 şi  O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28, prezentăm mai jos anunţurile publice referitoare la depunerea solicitării de obţinere a acordurilor de mediu, respectiv anunţurile publice referitoare la încadrarea proiectelor (fac sau nu obiectul evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate):

 

Ø SEICHEI GHERGHE din Braniştea

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire grajd creştere 25 capete vaci cu lapte, propus a fi amplasat în localitatea Braniştea, intravilan”, titular SEICHEI GHEORGHE.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la domiciliu tituilarului: Braniştea, nr. 427, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.08.2010

 

Ø SC BOLERO PROD SRL din Viişoara

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare destinaţie din garaj auto în spaţiu vopsitorie în câmp electrostatic”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, nr. 61B, titular SC BOLERO PROD SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi sediul titularului: Cuşma, nr. 55, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.08.2010

 

Ø SC OVIALI RAUL SRL din Cuşma

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare piscicolă”, propus a fi amplasat în localitatea Săsarmi, perimetrul temporar de exploatareSăsarm 7, albia majoră a râului Someşul Mare, titular SC OVIALI RAUL SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi sediul titularului: Cuşma, nr. 55, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.08.2010

 

Ø PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Parc industrial Bistriţa Sud”,propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, localitatea comonentă Sărata, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 19.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.08.2010.

 

Ø DIRECŢIA SERVICII PUBLICE BISTRIŢA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectele:

•“Amenajare parcare 45 locuri, aferente imobilului nr. 48”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Sucevei,

•“Amenajare parcare 15 locuri, aferente imobilului nr. 6”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Sucevei,

•“Amenajare parcare 28 locuri, aferente blocului nr. 2”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Pietrosul,

•“Amenajare parcare 7 locuri, aferente blocului nr. 22/F, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Tudor Vladimirescu,

•“Amenajare parcare 10 locuri, aferente blocului nr. 16”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Colibiţei,

•“Amenajare parcare 10 locuri, aferente blocului nr. 1/E, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Aleea Tihuţa,

•“Amenajare parcare 18 locuri, aferente blocului nr. 4/G÷J”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Intrarea Violetelor,

•“Amenajare parcare 6 locuri, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Aleea Trandafirilor, lîngă PT. 4, titular: DIRECŢIA SERVICII PUBLICE BISTRIŢA.

Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 19.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.08.2010.

 

Ø SC MONTE CALM IMOB SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Demolare construcţii – fostul C.P.L.”,amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC MONTE CALM IMOB SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 19.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.08.2010.

 

Ø SC RAUL NORD SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Schimbare destinaţie anexă gospodărească în atelier debitare material lemnos şi extindere atelier”,amplasat în: localitatea Tiha Bîrgăului, nr. 153/B, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC RAUL NORD SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 19.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.08.2010.

 

Ø SC EFES TOURS SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare piscicolă”,propus a fi amplasat în: localitatea Floreşti, perimetrul temporar de exploatare „Floreşti 3”, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC EFES TOURS SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 19.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.08.2010.

 

Ø SC DISTRICT GENERAL PROD SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire sediu firmă şi hală de producţie mase plastice”,propus a fi amplasat în: oraşul Năsăud, str. Podirei, nr. 12, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC DISTRICT GENERAL PROD SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 19.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.08.2010.

 

Ø SC ROMBIS SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare turnătorie aliaje neferoase”,propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Valea Căstăilor, nr. 2÷3, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC ROMBIS SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 19.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.08.2010.

 

Ø PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Parc industrial Bistriţa Sud”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sărata, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA, din municipiul Bistriţa, str. Piaţa Centrală, nr. 6, în zilele de luni-joi, între orele 800 ÷ 1630 şi vineri între 800 ÷ 1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 11.08.2010.

 

 

Ø SC ALFOREST PRODCOM SRL

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hale debitare lemn şi birouri P+M.”, propus a fi amplasat în: localitatea Feldru, str. Valea Secelului, nr. 1361/A,  titular: SC ALFOREST PRODCOMSRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC ALFOREST PRODCOMSRL, dinlocalitatea Feldru, str. Principală, nr. 519, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 11.08.2010.

 

Ø SC MONTE CALM IMOB SRL

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Demolare construcţii - fostul C.P.L.”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, fn, titular: SC MONTE CALM IMOB SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: municipiul Bistriţa, str. Independenţei, nr. 3, sc. C, ap. 34, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.08.2010

 

Ø SC DISTRICT GENERAL PROD SRL din Năsăud

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire sediu firmă şi hală producţie mase plastice”, propus a fi amplasat în oraşul Năsăud, str. Podirei, nr.12, titular SC DISTRICT GENERAL PROD SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: Năsăud, str. Tănase Tudoran,  nr.36, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 5.08.2010

 

 

Ø SC RO-MIN SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Schimbare soluţie de închidere şi ecologizare a iazului Valea Glodului”,amplasat în: localitatea Valea Mare, comuna Şanţ, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC RO-MIN SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 10.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 5.08.2010

 

 

Ø SC HORAŢIU SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Extindere fermă ovine”,amplasat în: localitatea Livezile, str. Cruci, nr. 424, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC HORAŢIU SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 12.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 05.08.2010.

 

Ø PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare arteră de legătură rutieră între străzile Calea Moldovei şi Grănicerilor, realizare parcare ecologică, refacere împrejmuire acces în incinta liceelor din Calea Moldovei şi creare nou acces în curtea liceelor din artera de legătură”,propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Calea Moldovei, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 12.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 05.08.2010.

 

 

Ø SC WIN MAGAZIN SA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare locuri de parcare şi căi de acces”,propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Gării, nr. 17 şi str. Înfrăţirii, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC WIN MAGAZIN SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 12.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 05.08.2010.

 

 

Ø SC EFES TOURS SRL din Paşcani

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare piscicolă”, propus a fi amplasat în localitatea Floreşti, perimetrul temporar de exploatare Floreşti 3, albia majoră a râului Someşul Mare”, titular SC EFES TOURS SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi în Bistriţa, str. Memorandumului,  nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 5.08.2010

 

 

Ø DIRECŢIA SERVICII PUBLICE BISTRIŢA din municipiul BISTRIŢA

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

  •  “Amenajare parcare 12 locuri, aferente blocului G3, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Dragoş Vodă,ð“Amenajare parcare 45 locuri, aferente imobilului nr. 48”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Sucevei,
  • Amenajare parcare 15 locuri, aferente imobilului nr. 6”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Sucevei,
  • Amenajare parcare 28 locuri, aferente blocului nr. 2”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Pietrosul,
  • Amenajare parcare 7 locuri, aferente blocului nr. 22/F, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Tudor Vladimirescu,
  • Amenajare parcare 10 locuri, aferente blocului nr. 16”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Colibiţei,ð“Amenajare parcare 10 locuri, aferente blocului nr. 1/E, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Aleea Tihuţa,
  • Amenajare parcare 18 locuri, aferente blocului nr. 4/G÷J, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Intrarea Violetelor,
  • Amenajare parcare 8 locuri, aferente blocului nr. 10”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Dumbravei,
  • Amenajare parcare 6 locuri, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Aleea Trandafirilor, lîngă PT. 4,titular: DIRECŢIA SERVICII PUBLICE BISTRIŢA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: DIRECŢIA SERVICII PUBLICE BISTRIŢA, din municipiul Bistriţa, str. Liviu Rebreanu, nr. 2÷4, în zilele de luni-joi, între orele 800÷ 1630 şi vineri între 800÷ 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 3.08.2010.

 

 

Ø SC RO-MIN SRL din Baia Mare

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Schimbare soluţie de închidere şi ecologizare a iazului Valea Glodului”, propus a fi amplasat îndin localitatea Valea Mare, comuna Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud., titular: SC RO-MIN SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC RO-MIN SRL, din judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. M. Eminescu, nr. 41, în zilele de luni-joi, între orele 800÷ 1630 şi vineri între 800÷ 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 3.08.2010.

 

 

Ø SC CONTES MEGA SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Extindere şi recompartimentare construcţie existentă ÷ fermă zootehnică”,amplasat în: localitatea Jelna, extravilan, comuna Budacu de Jos, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC CONTES MEGA  SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SC GEMIR-SERV-COM SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Modernizare şi dotare fermă de vaci pentru lapte şi centru de prelucrare lapte integrat în exploataţie,amplasat în: localitatea Livezile, nr. 600, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC GEMIR-SERV-COM SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø MOLDOVAN MIRCEA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Modificare şi extindere pensiune turistică în curs de execuţie şi amenajări recreaţionale,propus a fi amplasat în: localitatea Căianu Mic, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: MOLDOVAN MIRCEA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SC LIGNUM TREND SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Achiziţie de utilaje pentru exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului,propus a fi amplasat în: localitatea Coşbuc, str. Principală, nr. 153, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC LIGNUM TREND SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SESERMAN RAFILA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Construire pensiune turistică,propus a fi amplasat în: localitatea Măluţ, nr. 153, comuna Braniştea, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SESERMAN RAFILA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SC SILVANIA INTERFOREST SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Achiziţie de utilaj: uscătoare cherestea cu cazan de încălzire, maşină de împachetat şi înfoliat cherestea, procesor lemn şi încărcător frontal,propus a fi amplasat în: localitatea Lunca Ilvei, str. Fabricii, nr. 1, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC SILVANIA INTERFOREST SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø GORDON DUMITRU

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Modernizare şi amenajare spaţiu existent cu schimbare destinaţie (moară),amplasat în: localitatea Ruştior, nr. 5, comuna Şieuţ, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: GORDON DUMITRU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SC DELICE MILK SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Înfiinţare fabrică procesare lapte,propus a fi amplasat în: localitatea Ragla, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC DELICE MILK SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SC ORHEI MILK PROD SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Înfiinţare fermă agrozootehnică, 100 capete vaci şi procesare lapte,propus a fi amplasat în: localitatea Orheiu Bistriţei (Şes), extravilan, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC ORHEI MILK PROD SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SC BIGFARM ORHEI SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Înfiinţare fermă agrozootehnică, 100 capete vaci şi procesare lapte,propus a fi amplasat în: localitatea Orheiu Bistriţei (Şes), extravilan, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC BIGFARM ORHEI SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SC COWSORHEI SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Înfiinţare fermă agrozootehnică, 100 capete vaci şi procesare lapte,propus a fi amplasat în: localitatea Orheiu Bistriţei (Şes), extravilan, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC COWSORHEI SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

Ø SC LACTO CENTRUM ORHEI SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Înfiinţare fermă agrozootehnică, 100 capete vaci şi procesare lapte,propus a fi amplasat în: localitatea Orheiu Bistriţei (Şes), extravilan, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC LACTO CENTRUM ORHEI SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 05.08.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.07.2010.

 

 

 

Ø SC LIGNUM TREND din Coşbuc

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Achiziţie de utilaje pentru exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului”, propus a fi amplasat în localitatea Coşbuc, str. Principală, nr. 282, titular: SC LIGNUM TREND SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC LIGNUM TREND SRL, din localitatea Coşbuc, str. Principală, nr. 282, în zilele de luni-joi, între orele 800÷ 1630 şi vineri între 800÷ 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 28.07.2010.

 

 

Ø PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare arteră de legătură rutieră între străzile Calea Moldovei şi Grănicerilor, realizare parcare ecologică, refacere împrejmuire acces în incinta liceelor din Calea Moldovei şi creare nou acces în curtea liceelor din artera de legătură”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Gării, nr. 17, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bitriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA, din Bistriţa, str. Piaţa Centrală, nr. 6, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 28.07.2010

 

Ø SC WIN MAGAZIN SA din Bucureşti

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare locuri de parcare şi căi de acces”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Gării, nr. 17, titular SC WIN MAGAZIN SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bitriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul SC WIN MAGAZIN SA din Bistriţa, str. Gării, nr. 17, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 28.07.2010

 

 

Ø SC ROMBIS SRL din Braşov

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare turnătorie aliaje neferoase”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, Valea Căstăilor, nr. 2-3, titular SC ROMBIS SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bitriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul SC RAAL SRLdin Bistriţa, str. Industriei nr. 4A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 28.07.2010

 

Ø SESERMAN RAFILAdin Măluţ

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire pensiune agroturistică, propus a fi amplasat în localitatea Măluţ, nr. 153, comuna Braniştea, titular: SESERMAN RAFILA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SESERMAN RAFILA,din localitatea Măluţ, nr. 153, comuna Braniştea, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.07.2010.

 

 

Ø SC SILVANIA INTERFOREST SRLdin Rodna

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Achiziţie utilaje - uscătoare cherestea cu cazan de încălzire, maşină de împachetat şi înfoliat cherestea, procesor lemn şi încărcător frontal, propus a fi amplasat în localitatea Lunca Ilvei, str. Fabricii, nr. 1, titular: SC SILVANIA INTERFOREST SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC SILVANIA INTERFOREST SRL,din localitatea Rodna, str. Valea Martie, nr. 624/1, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.07.2010.

 

Ø GORDON DUMITRUdin Ruştior

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Modernizare şi amenajare spaţiu existent cu schimbare de destinaţie, propus a fi amplasat în localitatea Ruştior, nr. 13A, comuna Şieuţ, titular: GORDON DUMITRU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: GORDON DUMITRU,din localitatea Ruştior, nr. 13A, comuna Şieuţ, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.07.2010.

 

 

Ø SC FOREST PRAGMATIC SRLdin Anieş

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire spălătorie auto şi vulcanizare, propus a fi amplasat în localitatea Poiana Ilvei, fn., teren extravilan, titular: SC FOREST PRAGMATIC SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC FOREST PRAGMATIC SRL.,din localitatea Anieş, nr. 172/B, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 23.07.2010.

 

 

Ø SC RAUL NORD SRLdin Tiha Bîrgăului

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare destinaţie din anexă gospodărească în atelier debitare lemn şi extindere construcţie existentă, propus a fi amplasat în localitatea Tiha Bîrgăului, nr. 153/B, titular: SC RAUL NORD SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC RAUL NORD SRL.,din localitatea Tiha Bîrgăului, str. Principală, nr. 153/B, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 23.07.2010.

 

 

Ø PFA BODIU – MUREŞAN DUMITRU MIHAI

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Construire cabană turistică,propus a fi amplasat în: localitatea Dumitra, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: PFA BODIU – MUREŞAN DUMITRU MIHAI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 29.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.07.2010.

 

 

Ø CIUREA TIBERIU MIRCEA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Construire cabană turistică D+P+1E,propus a fi amplasat în: localitatea Mureşenii Bîrgăului, extravilan, fn,  comuna Tiha Bîrgăului, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: CIUREA TIBERIU MIRCEA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 29.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.07.2010.

 

 

Ø CIUREA IONUŢ MARCEL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Construire cabană turistică D+P+1E,propus a fi amplasat în: localitatea Mureşenii Bîrgăului, extravilan, fn,  comuna Tiha Bîrgăului, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: CIUREA IONUŢ MARCEL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 29.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.07.2010.

 

 

Ø SC ROUA DE MUNTE SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: PNDR÷Modificare construcţie existentă şi amenajarea ei ca pensiune,propus a fi amplasat în: localitatea Valea Mare, str. Principală, fn,  comuna Şanţ, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC ROUA DE MUNTE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 29.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.07.2010.

 

 

Ø GÎNGĂ IOAN

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Construire casă de locuit, în sit Natura 2000 SCI Cuşma,propus a fi amplasat în: localitatea Piatra Fântânele, extravilan, fn,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: GÎNGĂ IOAN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 29.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.07.2010.

 

 

Ø GÎNGĂ ANDREI ŞTEFAN

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Construire casă de locuit, în sit Natura 2000 SCI Cuşma,propus a fi amplasat în: localitatea Piatra Fântânele, extravilan, fn,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: GÎNGĂ ANDREI ŞTEFAN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 29.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.07.2010.

 

 

Ø JIDAV MIHAELA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Construire casă de locuit, în sit Natura 2000 SCI Cuşma,propus a fi amplasat în: localitatea Piatra Fântânele, extravilan, fn,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: JIDAV MIHAELA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 29.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.07.2010.

 

Ø SC GOLDPLAST SA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: POS÷Achiziţia de utilaje în vederea creşterii productivităţii pentru producţia de ambalaje din material plastic la SC GOLDPLAST SA, localitatea Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud,propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, cartier Unirea, nr. 97,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC GOLDPLAST SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 29.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 22.07.2010.

 

 

Ø SC ORHEI MILK PROD SRLdin Coasta

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare fermă zootehnică, vaci 100 de capete şi procesare lapte, propus a fi amplasat în comuna Cetate, localitatea Orheiu Bistriţei, extravilan, titular: SC ORHEI MILK PROD SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC ORHEI MILK PROD SRL.,din comuna Şieu Odorhei, sat Coasta, nr. 81 A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010.

 

 

Ø SC BIGFARM ORHEI SRLdin Coasta

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare fermă zootehnică, vaci 100 de capete şi procesare furaje, propus a fi amplasat în comuna Cetate, localitatea Orheiu Bistriţei, extravilan, titular: SC BIGFARM ORHEI SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC BIGFARM ORHEI SRL.,din comuna Şieu Odorhei, sat Coasta, nr. 81 A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010.

 

 

Ø SC COWSORHEI SRLdin Coasta

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare fermă zootehnică, vaci 100 de capete şi procesare lapte, propus a fi amplasat în comuna Cetate, localitatea Orheiu Bistriţei, extravilan, titular: SC COWSORHEI SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC COWSORHEI SRL,din comuna Şieu Odorhei, sat Coasta, nr. 81 A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010.

 

 

Ø SC LACTO CENTRUM ORHEI SRL din Coasta

            Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare fermă zootehnică, vaci 100 de capete şi procesare lapte”, propus a fi amplasat în comuna Cetate, localitatea Orheiu Bistriţei, extravilan, titular SC LACTO CENTRUM ORHEI SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul SC LACTO CENTRUM ORHEI SRL din comuna Şieu Odorhei, sat Coasta, nr. 81 A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010

 

 

Ø PFA BODIU MUREŞAN DUMITRU MIHAI din Dumitra

           Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire pensiune agroturistică”, propus a fi amplasat în localitatea Dumitra, titular PFA BODIU MUREŞAN DUMITRU MIHAI.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediultitularului, dinlocalitatea Dumitra, nr. 330, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010.

 

 

Ø SC GOLDPLAST SA din municipiul BISTRIŢA

           Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „POS÷Achiziţia de utilaje în vederea creşterii productivităţii pentru producţia de ambalaje din material plastic la SC GOLDPLAST SA, localitatea Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, cartier Unirea, nr. 97, jud. Bistriţa-Năsăud,titular: SC GOLDPLAST SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediultitularului: SC GOLDPLAST SA, dinmunicipiul Bistriţa, cartier Unirea, nr. 97, în zilele de luni ÷ joi, între orele 800÷ 1630 şi vineri între 800÷ 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010.

 

Ø CIUREA TIBERIU MIRCEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdin Bistriţa Bîrgăului

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

APM Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Cabană turistică D+P+1E” propus a fi amplasat în comuna Tiha Bîrgăului, localitatea Mureşenii Bîrgăului, extravilan, titular CIUREA TIBERIU MIRCEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului, CIUREA TIBERIU MIRCEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdin localitatea Bistriţa Bîrgăului, nr. 1353, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010

 

 

Ø CIUREA IONUŢ MARCEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdin Bistriţa Bîrgăului

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

APM Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Cabană turistică D+P+1E” propus a fi amplasat în comuna Tiha Bîrgăului, localitatea Mureşenii Bîrgăului, extravilan, titular CIUREA IONUŢ MARCEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului, CIUREA IONUŢ MARCEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdin localitatea Bistriţa Bîrgăului, nr. 1353, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010

 

 

Ø SC DELICE MILK SRLdin Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

APM Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare fabrică procesare lapte propus a fi amplasat în comuna Dumitriţa, localitatea Ragla”, extravilan, titular SC DELICE MILK SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul SC DELICE MILK SRL din municipiul Bistriţa, Piaţa Morii, nr. 15 A, camera 60, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 Data afişării anunţului pe site: 21.07.2010

 

 

Ø SC ROUA DE MUNTE SRLdin Şanţ

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modificare construcţie existentă şi transformarea ei în pensiune turistică, propus a fi amplasat în comuna Şanţ, localitatea Valea Mare, str. Principală, fn, titular: SC ROUA DE MUNTE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC ROUA DE MUNTE SRL,din localitatea Şanţ, str. Poderei, nr. 720, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 20.07.2010.

 

 

Ø COMUNA LEŞU        

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Înfiinţare sistem canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Leşu”,propus a fi amplasat în: comuna Leşu,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA LEŞU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 22.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.07.2010.

 

 

Ø COMUNA LEŞU        

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Leşu”,propus a fi amplasat în: comuna Leşu,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA LEŞU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 22.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.07.2010.

 

 

Ø GEORGIŢĂ TOADER            

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire atelier debitare material lemnos”,propus a fi amplasat în: localitatea Tureac, str. Valea Tureacului, nr. 668,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: GEORGIŢĂ TOADER.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 22.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.07.2010.

 

 

Ø SC SANDY-COLA SRL SRL  

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire depozit materiale de construcţii”,propus a fi amplasat în: oraşul Beclean, str. Bobâlna, nr. 17,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC SANDY-COLA SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 22.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.07.2010.

 

 

Ø SC AMIR INVESTMENT SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire pensiune turistică”,propus a fi amplasat în: localitatea Colibiţa, Dealul Blagii, fn,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC AMIR INVESTMENT SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 22.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.07.2010.

 

 

Ø COMUNA ILVA MICĂ           

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localitatea Ilva Mică”,propus a fi amplasat în: localitatea Ilva Mică,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA ILVA MICĂ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 22.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.07.2010.

 

 

Ø SC EFES TOUR SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amplasare staţie spălare-concasare şi alimentare cu energie electrică”,propus a fi amplasat în: localitatea Ciceu-Mihăieşti, extravilan,  jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC EFES TOUR SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 22.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 15.07.2010

 

Ø SC ELCATA MHC SRLdin loc. Ghimbav

Anunţul public privind dezbaterea publică:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul Amenajare hidroenergetică a râului Cormaia, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Sângeorz-Băi, ridurile Cormaia şi Valea-Pietrelor, titular SC ELCATA MHC SRL Ghimbav.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului, SC Elcata MHC SRL, din oraşul Năsăud, str. Horea, nr.53, în zilele de luni-joi, între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediuluiva avea loc la sediul Primăriei Oraşului Sângeorz Băi, din Sângeorz-Băi, str. Izvoarelor, nr. 2, în data de 5 august 2010, începând cu orele 1600.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, până la data de 5 august 2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 14.07.2010.

 

 

Ø JIDAV MIHAELAdin mun. Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Scoaterea definitivă din fond forestier şi construire casă de locuit, propus a fi amplasat în comuna Tiha Bîrgăului, localitatea Piatra Fîntînele, extravilan, titular: JIDAV MIHAELA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la domiciliul titularului: JIDAV MIHAELA,din mun. Bistriţa, cart. Viişoara, nr. 234/A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 14.07.2010

 

Ø GÎNGĂ ANDREI ŞTEFANdin mun. Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Scoaterea definitivă din fond forestier şi construire casă de locuit, propus a fi amplasat în comuna Tiha Bîrgăului, localitatea Piatra Fîntînele, extravilan, titular: GÎNGĂ ANDREI ŞTEFAN.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la domiciliul titularului: GÎNGĂ ANDREI ŞTEFAN, din mun. Bistriţa, cart. Viişoara, nr. 234/A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 14.07.2010

 

 

Ø GÎNGĂ IOANdin mun. Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Scoaterea definitivă din fond forestier şi construire casă de locuit, propus a fi amplasat în comuna Tiha Bîrgăului, localitatea Piatra Fîntînele, extravilan, titular: GÎNGĂ IOAN.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la domiciliul titularului: GÎNGĂ IOAN, din mun. Bistriţa, cart. Viişoara, nr. 234/A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Data afişării anunţului pe site: 14.07.2010.

 

Ø COMUNA LEŞU

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înfiinţare sistem canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Leşu, propus a fi amplasat în: comuna Leşu, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA LEŞU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: COMUNA LEŞU, din localitatea Leşu, str, Principală, nr. 133/A, în zilele de luni-joi, între orele  800 ÷1600  şi vineri între 800 ÷1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.07.2010.

 

 

Ø COMUNA LEŞU

Anunţul public privind depunerea solicitării:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Leşu, propus a fi amplasat în: comuna Leşu, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA LEŞU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: COMUNA LEŞU, din localitatea Leşu, str, Principală, nr. 133/A, în zilele de luni-joi, între orele 800 ÷1600  şi vineri între 800 ÷1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.07.2010.

 

 

Ø CLOŞCĂ COSTĂNUŢ din Ilva Mică  

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Realizare capacităţi de producţie piscicolă - păstrăv”,propus a fi amplasat în: localitatea Ilva Mică, str. Strâmba, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: CLOŞCĂ COSTĂNUŢ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 15.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.07.2010.

 

Ø SC EUROCOMFIL LML SRL din Beclean     

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Schimbare destinaţie spaţiu din fabrică produse lactate în atelier tapiţerie mobilă”,amplasat în: oraşul Beclean, str. Codrului, nr. 46/1, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC EUROCOMFIL LML SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 15.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.07.2010.

 

Ø SC ROMSTRADE SRL din Adunaţii Copăceni (Giurgiu)       

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amplasare staţie spălare-sortare-concasare”,propus a fi amplasat în: localitatea Cociu, perimetrul Cociu 2 – albia majoră a râului Şieu, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC ROMSTRADE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 15.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.07.2010.

 

Ø ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOT DE TAURINE din Şieuţ          

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare drum acces păşune”,propus a fi amplasat în: localitatea Şieuţ, intravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 15.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.07.2010.

 

Ø COMUNA ZAGRA     

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Modernizare drum comunal”,propus a fi amplasat în: localitatea Perişor, comuna Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA ZAGRA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 15.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.07.2010.

 

Ø COMUNA ZAGRA     

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere”,propus a fi amplasat în: localitatea Perişor, comuna Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA ZAGRA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 15.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.076.2010.

 

Ø COMUNA ZAGRA     

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Alimentarea cu apă a localităţii Perişor”,propus a fi amplasat în: localitatea Perişor, comuna Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA ZAGRA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 800 ÷1630 şi vineri între orele 800 ÷1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 15.07.2010.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.07.2010.

 

Ø CLOŞCĂ COSTĂNUŢdin Ilva Mică

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Realizare capacităţi de producţie piscicolă - păstrăv, propus a fi amplasat în localitatea Ilva Mică, str. Strâmba, extravilan, fn, titular: CLOŞCĂ COSTĂNUŢ.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: CLOŞCĂ COSTĂNUŢ, din localitatea Ilva Mică, str. Uliţa Curţii, nr. 558/A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 7.07.2010.

 

 

Ø SC EFES TOURS SRL din Paşcani

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amplasare staţie sortare-concasare produse de balastieră şi alimentare cu energie electrică”, propus a fi amplasat în localitatea Ciceu Mihăieşti, extravilan, titular: SC EFES TOURS SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC EFES TOURS SRL, din municipiul Bistriţa, str. Memorandumului,  nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 7.07.2010.

 

 

Ø CONSILIUL LOCAL ILVA MICĂ

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Sistem de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare ape uzate”, propus a fi amplasat în localitatea Ilva Mică, intravilan, titular: CONSILIUL LOCAL ILVA MICĂ.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: CONSILIUL LOCAL ILVA MICĂ, din localitatea Ilva Mică, str. Principală,  nr. 800, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Data afişării anunţului pe site: 06.07.2010.

 

Ø SC EFES TOURS SRL din Paşcani

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amenajare balastieră”, propus a fi amplasat în comuna Nimigea, perimetrul temporar de exploatare Nimigea I, albia minoră a râului Someşul Mare”, titular: SC EFES TOURS SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC EFES TOURS SRL, din municipiul Bistriţa, str. Memorandumului,  nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 Data afişării anunţului pe site: 05.07.2010.

 

 

Ø COMUNA ZAGRA

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drum comunal în localitatea Perişor, propus a fi amplasat în localitatea Perişor,titular COMUNA ZAGRA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi localitatea Zagra, nr. 45, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 

Data afişării anunţului pe site 05.07.2010

 

 

Ø COMUNA ZAGRA

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Canalizare ape uzate şi staţie de epurare în localitatea Perişor, propus a fi amplasat în localitatea Perişor,titular COMUNA ZAGRA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi localitatea Zagra, nr. 45, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 

                    Data afişării anunţului pe site 05.07.2010

 

 

Ø COMUNA ZAGRA

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Alimentare cu apă a localităţii Perişor, propus a fi amplasat în localitatea Perişor,, titular COMUNA ZAGRA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi localitatea Zagra, nr. 45, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 

                                                                                         Data afişării anunţului pe site 05.07.2010

 

 

Ø PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire punte pietonală peste râul Bistriţa, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, din strada Petru Maior spre strada Zăvoaie, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: Primăria Municipiului Bistriţa,din municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6,în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                                        data afişării anunţului pe site 05.07.2010

 

 

Ø PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare legătură între strada Libertăţii şi zona Zăvoaie prin construirea Podului Berăriei peste râul Bistriţa, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, Libertăţii-Zăvoaie, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: Primăria Municipiului Bistriţa,din municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6,în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                               Data afişării anunţului pe site 05.07.2010

 

 

Ø DIRECŢIA SERVICII PUBLICE BISTRIŢA

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire birouri, ateliere reparaţii şi garaje aferente bazei de producţie, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Victor Babeş, nr. 28, titular DIRECŢIA SERVICII PUBLICE BISTRIŢA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: Direcţia Servicii Publice Bistriţa,din municipiul Bistriţa, str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4,în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                   Data afişării anunţului pe site 05.07.2010

 

 

Ø COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI din Josenii Bîrgăului

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi cu evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire drum forestier nou „FN 005 – Pârâul lui Toader”” propus a fi amplasat în: localitatea Mureşenii Bîrgăului, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 1.07.2010.

 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmbn.ro, până la data de  7.07.2010                                      

 

Data afişării anunţului pe site: 24.06.2010.

 

 

Ø SC PRIMERA COM  SRL din Livezile

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală de producţie - panificaţie, propus a fi amplasat în localitatea livezile, str. Principală, nr. 540, titular SC PRIMERA COM SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul Primăriei Şintereag şi la punctul de lucru al SC PRIMERA COM SRL din localitatea Livezile, str. Principală, nr. 511, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                             Data afişării anunţului pe site 02.07.2010

 

 

Ø SC ROMSTRADE SRL din

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare staţie spălare-sortare-concasare, propus a fi amplasat în localitatea Cociu, perimetrul Cociu 2 - albia majoră a râului Şieu, mal stâng, comuna Şintereag, titular SC ROMSTRADE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul Primăriei Şintereag şi la punctul de lucru al SC ROMSTRADE SRL din localitatea Cociu, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                                                  Data afişării anunţului pe site 02.07.2010

 

 

Ø SC SANDY-COLA SRL din Beclean

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire depozit materiale de construcţii, propus a fi amplasat în oraşul Beclean, str. Bobâlna, nr. 17, titular SC SANDY-COLA SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul titularului: SC SANDY-COLA SRL din Beclean, str. Bobâlna, nr. 17, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                                   Data afişării anunţului pe site 02.07.2010

 

 

Ø SC ECOPRIMUS SRL din Bistriţa

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Montare extruder pentru regranulare deşeuri de mase plastice şi prese pentru compactarea deşeurilor din ambalaje” propus a fi amplasat în: localitatea Şieu-Măgheruş, str. Principală, nr. 282, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC ECOPRIMUS SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 8.07.2010.

                                     

Data afişării anunţului pe site: 1.07.2010.

 

 

Ø SC PETRICALINI CONSTRUCT SRL din Crainimăt

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Amenajare piscicolă cu extracţia şi valorificarea agregatelor de balastieră (staţie de sortare spălare agregate)” propus a fi amplasat în: localitatea Piatra, perimetrul Piatra 8, albia majoră a râului Someşul Mare, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC PETRICALINI CONSTRUCT SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 8.07.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 1.07.2010.

 

 

Ø MORAR ANDRA IULIA din Bistriţa

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Construire pensiune turistică ANDORA” propus a fi amplasat în: localitatea Mureşenii Bîrgăului, intravilan, fn (ridul Pripoare), jud. Bistriţa-Năsăud, titular: MORAR ANDRA IULIA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 8.07.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 1.07.2010.

 

 

Ø SCDP BISTRIŢA din Bistriţa

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Modernizare cămin nefamilişti – extindere şi mansardare” propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SCDP BISTRIŢA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 8.07.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 1.07.2010.

 

 

Ø MORAR ANDRA IULIA din Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire pensiune turistică ANDORA”, propus a fi amplasat în comuna Tiha Bîrgăului, localitatea Mureşenii Bîrgăului, intravilan, fn (ridul Pripoare), titular MORAR ANDRA IULIA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul MORAR ANDRA IULIA din Bistriţa, str. Piaţa Morii, bl. 3, sc. A, ap. 10, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                                             Data afişării anunţului pe site 30.06.2010

 

 

 

Ø SC AMIR INVESTMENT SRL din Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Pensiune turistică”, propus a fi amplasat în comuna Bistriţa Bîrgăului, localitatea Colibiţa, str. Dealul Blăgii, fn, titular SC AMIR INVESTMENT SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul SC AMIR INVESTMENT SRL din Bistriţa, str. Florilor, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                          Data afişării anunţului pe site 30.06.2010

  

Ø SC PETRICĂLINI CONSTRUCT SRL din Crainimăt

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare piscicolă cu extracţia şi valorificarea agregatelor de balastieră (staţie de spălare-sortare), propus a fi amplasat în comuna Chiuza, localitatea Piatra, perimetrul temporar de exploatare Piatra 8, albia majoră a râului Someşul Mare”, titular SC PETRICĂLINI CONSTRUCT SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul SC PETRICĂLINI CONSTRUCT SRL din Crainimăt, nr. 52,  nr. 598, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

                                                                        Data afişării anunţului pe site  28.06.2010

 

  Ø SC OMV PETROM SA din BUCUREŞTI

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Dezafectare depozit de produse petroliere PETROM Bistriţa”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Valea Căstăilor, nr. 4, titular: SC OMV PETROM SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC OMV PETROM SA, din Bucureşti, sector I, str. Calea Dorobanţilor, nr. 239, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site  25.06.2010

 

 

Ø CREŢU NICOLAE din Orheiu Bistriţei

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reparaţie anexă şi schimbarea destinaţiei din magazie în spaţiu de producţie mică industrie pentru extragerea uleiului de nucă, propus a fi amplasat în localitatea Orheiu Bistriţei, nr. 129, comuna Cetate, titular CREŢU NICOLAE.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului, din localitatea Orheiu Bistriţei, nr. 129, comuna Cetate, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site  25.06.2010

 

Ø IF GUARATO CRISTIANO din Beclean

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Înfiinţare fermă viticolă”” propus a fi amplasat în: localitatea Sîniacob, comuna Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: IF GUARATO CRISTIANO.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 1.07.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 24.06.2010.

 

 

 

Ø COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI din Josenii Bîrgăului

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi cu evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire drum forestier nou „FN 005 – Pârâul lui Toader”” propus a fi amplasat în: localitatea Mureşenii Bîrgăului, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 1.07.2010.

 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmbn.ro, până la data de  7.07.2010                                      

 

Data afişării anunţului pe site: 24.06.2010.

 

 

Ø SC MOIŞAN TRANSIMPEX SRL din Bistriţa

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare balastieră şi montare staţie de sortare agregate de balastieră” propus a fi amplasat în: localitatea Măluţ, albia majoră a râului Someşul Mare, perimetrul temporar de exploatare Măluţ 4, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC MOIŞAN TRANSIMPEX SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 1.07.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 24.06.2010.

 

 

Ø SC AGROINVEST-PROD SRL din Bistriţa

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Modernizare abator” propus a fi amplasat în: localitatea Şieu-Măgheruş, DN 17, fn., jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC AGROINVEST-PROD SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 1.07.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 24.06.2010.

 

 

Ø SC ECO MALDONADO SRLdin Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înfiinţare seră de legume, propus a fi amplasat în localitatea Ţigău, extravilan, comuna Lechinţa, titular SC ECO MALDONADO SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul SC ECO MALDONADO SRL, municipiul Bistriţa, str. Piaţa Morii, nr. 15/A, camera 60, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site  23.06.2010

 

 

Ø SC FRESCO MALDOERE SRLdin Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înfiinţare seră de legume, propus a fi amplasat în localitatea Ţigău, extravilan, comuna Lechinţa, titular SC FRESCO MALDOERE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul SC FRESCO MALDOERE SRL, municipiul Bistriţa, str. Piaţa Morii, nr. 15/A, camera 62, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site  23.06.2010

 

 

Ø SC SEFI HEREMIAS SRLdin Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înfiinţare seră de legume, propus a fi amplasat în localitatea Ţigău, extravilan, comuna Lechinţa, titular SC SEFI HEREMIAS SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul SC SEFI HEREMIAS SRL, municipiul Bistriţa, str. Piaţa Morii, nr. 15/A, camera 61, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site  23.06.2010

 

 

Ø SC IMBERNADEROSERE SRLdin Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înfiinţare seră de legume, propus a fi amplasat în localitatea Ţigău, extravilan, comuna Lechinţa, titular SC IMBERNADEROSERE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul SC IMBERNADEROSERE SRL, municipiul Bistriţa, str. Piaţa Morii, nr. 15/A, camera 63, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site  23.06.2010

 

 

Ø SC ECOPRIMUS SRLdin Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Montare extruder pentru regranulare deşeuri de mase plastice şi prese pentru compactarea deşeurilor din ambalaje, propus a fi amplasat în localitatea Şieu-Măgheruş, str. Principală, nr. 282 (incinta SC PRISMA PROD SRL), titular SC ECOPRIMUS SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul SC ECOPRIMUS SRL, municipiul Bistriţa, str. Lucian Blaga, nr. 54, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site  23.06.2010

 

 Ø ASOCIAŢIA CRESCÎĂTORILOR DE TAURINE din Şieuţ

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare drum acces păşune, propus a fi amplasat în localitatea Şieuţ, extravilan, titular ASOCIAŢIA CRESCATORILOR DE TAURINE.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul ASOCIAŢIA CRESCATORILOR DE TAURINE, localitatea Şieuţ, nr. 231, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

Data afişării anunţului pe site  23.06.2010

 

  

Ø SC MIHAI DARIAN CONSTRUCT SRL din Feldru

            Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

APM Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare fermă 2000 capete suine şi procesare furaje” propus a fi amplasat în comuna Feldru, localitatea Feldru, extravilan”, titular SC MIHAI DARIAN CONSTRUCT SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul SC MIHAI DARIAN CONSTRUCT SRL din comuna localitatea Feldru, nr. 116 A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi la Agenţia Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99.

 

 

Data afişării anunţului pe site: 17.06.2010.

 

 

Ø SC AGROINVEST PROD SRL din Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DEZVOLTARE ABATOR”, propus a fi amplasat în: comuna Şieu Măgheruş, DN 17, FN, titular: SC AGROINVEST PROD SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediull titularului: SC AGROINVEST PROD SRL, din municipiul Bistriţa, str. Nicolae Titulescu,  nr. 23-25, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20.

 

Data afişării anunţului pe site: 18.06.2010.

 

 

 

Ø GEORGIŢĂ TOADER din Tureac

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire atelier debitare lemn”, propus a fi amplasat în: localitatea Tureac, str. Valea Tureacului, nr. 668, titular: GEORGIŢĂ TOADER.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la domiciliul titularului: Georgiţă Toader, din localitatea Tureac, str. Valea Tureacului, nr. 725, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20.

 

Data afişării anunţului pe site: 17.06.2010.

 

 

 

Ø ZĂGREAN CLAUDIU din Bistriţa

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Schimbare de destinaţie din casă de locuit în service auto la demisol şi spaţii comerciale la parter şi mansardă” propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Matei Eminescu, nr. 48/A, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: ZĂGREAN CLAUDIU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 17.06.2010.

 

 

Ø SC NANO TECHNOLOGY SRL din Bistriţa

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Înfiinţare seră legumicolă pentru producţie şi prelucrare” propus a fi amplasat în: localitatea Nuşeni, teren extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC NANO TECHNOLOGY SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 17.06.2010.

 

 

Ø SC IMPOTEX CRISMAR SRL din Şieu Măgheruş

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare fermă vaci de lapte şi procesare furaje”, propus a fi amplasat în: localitatea Şieu-Măgheruş, extravilan, titular: SC IMPOTEX CRISMAR SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC IMPOTEX CRISMAR SRL, din localitatea Şieu-Măgheruş, nr. 248, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20.

 

Data afişării anunţului pe site: 16.06.2010.

 

Ø SC NANO TECHNOLOGY SRL din Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud,anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare seră legumicolă pentru producţie şi prelucrare în localitatea Nuşeni, jud. Bistriţa-Năsăud”, propus a fi amplasat în: localitatea Nuşeni, extravilan, comuna Nuşeni, titular: SC NANO TECHNOLOGY SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC NANO TECHNOLOGY SRL, din municipiul Bistriţa, str. Andrei Mureşanu, nr. 5, sc. C, ap. 39, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20.

 Data afişării anunţului pe site: 11.06.2010.

 

 Ø CIOCÎRLĂ GHEORGHE din Ghimda

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire platformă betonată în vederea depozitării unui container pentru colectare fier vechi” propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, localitate componentă Ghinda, nr. 63, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: CIOCÎRLĂ GHEORGHE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.06.2010.

                                     

Data afişării anunţului pe site: 10.06.2010.

 

 

Ø SC TRANSAMERICANUL SRL din Rodna

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Înfiinţare pensiune turistică prin extinderea şi etajarea construcţiei existente” propus a fi amplasat în: localitatea Rodna, str. Piaţa Mică, nr. 601, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC TRANSAMERICANUL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 10.06.2010.

 

 

Ø SC SUINFERM-ORHEI SRL din Orheiu Bistriţei

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Înfiinţare fermă 1990 capete suine şi procesare furaje” propus a fi amplasat în: localitatea Orheiu Bistriţei, extravilan, comuna Cetate, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC SUINFERM-ORHEI SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 10.06.2010.

 

 

Ø SC STERN & CO SRL din Bistriţa şi SC PANORAMA HILL SRL

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire 35 locuinţe individuale S+P+M” propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sigmir, ridul Podirei, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC STERN & CO SRL şi SC PANORAMA HILL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 10.06.2010.

 

 

Ø ZĂGREAN CLAUDIU din Bistriţa

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Schimbare de destinaţie din casă de locuit în service auto la demisol şi spaţiu comercial la parter şi mansardă”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Matei Eminescu, nr. 48/A, titular: ZĂGREAN CLAUDIU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la domiciliul titularului: ZĂGREAN CLAUDIU din municipiul Bistriţa, str. Matei Eminescu, nr. 48/A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.06.2010.

 

Ø IF GUARATO CRISTIANO din Beclean

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare cramă viticolă”, în localitatea Sîniacob, extravilan, comuna Lechinţa, titular IF GUARATO CRISTIANO.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul IF GUARATO CRISTIANO din oraşul Beclean, str. Valea Viilor, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

Data afişării anunţului pe site 07.06.2010.

 

 

Ø SC SUINFERM-ORHEISRL din Orheiu Bistriţei

Anunţul public privind depunerea solicitării:

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare fermă 1990 capete suine şi procesare furaje propus a fi amplasat în comuna Cetate, localitatea Orheiu Bistriţei, extravilan”, titular SC SUINFERM-ORHEI SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bistriţa-Năsăud, bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul SC SUINFERM-ORHEI SRL din comuna Cetate, localitatea Orheiu Bistriţei, nr. 35, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

 Data afişării anunţului pe site 07.06.2010.

 

 

 

 

Ø SC TRANSAMERICANUL SRL din Rodna

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înfiinţare pensiune turistică prin extinderea şi etajarea construcţiei existente”, localitatea Rodna, str. Piaţa Mică, nr. 601.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul SC TRANSAMERICANUL SRL  din Rodna, str. Piaţa Mică, nr. 601, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20

 

Data afişării anunţului pe site: 7.06.2010.

 

  

Ø ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE “BÎRGĂU-  CĂLIMANI” din PRUNDU BÎRGĂULUI

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi cu evaluare adecvată, pentru proiectul: „Îmbunătăţirea infrastructurii forestiere prin modernizarea drumurilor forestiere Şendroaia şi Lăzăroaia”, amplasate în: localitatea Prundu Bîrgăului, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE “BÎRGĂU÷CĂLIMANI”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 03.06.2010.

 

 

 

Ø SC CPC CELSIE SRL din NIMIGEA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare piscicolă” propus a fi amplasat în: localitatea Mocod, extravilan, albia majoră a râului Someşul Mare, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC CPC CELSIE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 03.06.2010.

 

 

 

Ø SC OMV PETROM SA din BUCUREŞTI

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Dezafectare staţie de distribuţie carburanţi PETROM nr. 6 - Beclean”, propus a fi amplasat în oraşul Beclean, str. Trandafirilor, nr. 1, titular: SC OMV PETROM SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC OMV PETROM SA, din Bucureşti, sector I, str. Calea Dorobanţilor, nr. 239, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Data afişării anunţului pe site: 26.05.2010.

 

 

 

Ø CIOCÎRLĂ GHEORGHE DANIEL din GHINDA

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire platformă betonată în vederea depozitării unui container pentru colectare fier vechi”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Ghinda, nr. 63, titular: CIOCÎRLĂ GHEORGHE DANIEL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la domiciliul titularului: CIOCÎRLĂ GHEORGHE DANIEL, din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Ghinda, nr. 67, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Data afişării anunţului pe site: 26.05.2010.

 

 

 

Ø SC FOREST PRAGMATIC SRL din ANIEŞ

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire depozit material lemnos şi montare tocător pentru deşeuri lemnoase” propus a fi amplasat în: oraşul Sîngeorz-Băi, str. Carpaţilor, nr. 20, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC FOREST PRAGMATIC SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 2.06.2010.

                                     Data afişării anunţului pe site: 20.05.2010.

 

 

Ø SC EXPO IUŞ SRL din CHIRALEŞ

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Exploatarea pietrişului şi nisipului din balastiera ŞIEU ODORHEI II” propus a fi amplasat în: localitatea Şieu Odorhei, extravilan, albia minoră a râului Şieu , jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC EXPO IUŞ SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 2.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 20.05.2010.

 

 

Ø SC SOMPLAST SA din NĂSĂUD

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „POS - Modernizarea societăţii SC SOMPLAST SA Năsăud prin dezvoltarea capacităţilor de producţie şi creşterea capabilităţii acestora” propus a fi amplasat în: oraşul Năsăud, str. George Coşbuc, nr. 147, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC SOMPLAST SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 2.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 20.05.2010.

 

 

Ø SC GIROM SRL din BISTRIŢA

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Schimbare parţială a destinaţiei în curăţătorie-spălătorie chimică” propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Panait Cerna, nr. 3A, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC GIROM SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 2.06.2010.

                                    

Data afişării anunţului pe site: 20.05.2010.

 

 

Ø SC DOMENICO IMPEX SRL din BLĂJENII DE SUS

Anunţul public privind decizia etapei de încadrare:

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire fermă găini ouătoare” propus a fi amplasat în: localitatea Blăjenii de Jos, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC DOMENICO IMPEX SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 2.06.2010.

                                     

Data afişării anunţului pe site: 20.05.2010.

 

 

 

Ø SC CPC CELSIE SRL din NIMIGEA DE JOS

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amenajare piscicolă”, propus a fi amplasat în: localitatea Mocod, extravilan, albia majoră a râului Someşul Mare, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC CPC CELSIE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC CPC CELSIE SRL, din localitatea Nimigea de Jos, nr. 307, jud. Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 19.05.2010.

 

 

 

Ø SC DOMENICO IMPEX SRL din BLĂJENII DE SUS

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire fermă pentru găini ouătoare”, propus a fi amplasat în: localitatea Blăjenii de Jos, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC DOMENICO IMPEX SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC DOMENICO IMPEX SRL, din localitatea Blăjenii de Sus, str. Principală, nr. 142/A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 19.05.2010.

 

 

Ø SC SOMPLAST SA din NĂSĂUD

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Modernizarea societăţii SC SOMPLAST SA Năsăud prin dezvoltarea capacităţilor de producţie şi creşterea capabilităţii acestora”, propus a fi amplasat în oraşul Năsăud, str. George Coşbuc, nr. 147, titular: SC SOMPLAST SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC SOMPLAST SA, din oraşul Năsăud, str. George Coşbuc, nr. 147, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 17.05.2010.

 

 

Ø SC EXPO IUŞ SRL din CHIRALEŞ

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Exploatarea pietrişului şi nisipului din balastiera ŞIEU ODORHEI II”, propus a fi amplasat în localitatea Şieu Odorhei, albia minoră a râului Şieu, comuna Şieu Odorhei, titular: SC EXPO IUŞ SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC EXPO IUŞ SRL, din localitatea Chiraleş, nr. 174, comuna Lechinţa, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 17.05.2010.

 

 

Ø STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ BISTRIŢA

Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Modernizare cămin de nefamilişti - extindere şi mansardare”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3, titular: STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ BISTRIŢA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: S.C.D.P. BISTRITA, din municipiul Bistriţa, str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

 

Data afişării anunţului pe site: 17.05.2010.

 

 

Ø SC GIROM SRL din BISTRIŢA

         Anunţul public privind depunerea solicitării :

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amenajare spălătorie ÷ curăţătorie chimică”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Panait Cerna, nr. 3A, titular: SC GIROM SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC GIROM SRL, din Bistriţa, str. Panait Cerna, nr. 3A, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

                                                                                                                   

                                                                                     Data afişării anunţului pe site: 11.05.2010.

 

 

Ø SC FOREST PRAGMATIC SRL din ANIEŞ

 

       Anunţul public privind depunerea solicitării :

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire depozit material lemnos şi montare tocător pentru deşeuri din lemn”, propus a fi amplasat în Sîngeorz Băi, str. Carpaţilor, nr. 20, titular: SC FOREST PRAGMATIC SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: SC FOREST PRAGMATIC SRL, din Anieş, str. Principală, nr. 172/B, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Data afişării anunţului pe site: 11.05.2010.

 

 

 

Ø TIMERMAN TOADER VIOREL

      Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire spaţiu comercial şi depozit aferent (produse alimentare, cauciucuri noi şi uzate)” propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, cartier Viişoara, extravilan, titular: TIMERMAN TOADER VIOREL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.05.2010.

                                      Data afişării anunţului pe site: 06.05.2010.

 

 

Ø VALTER IOSIF ŞI VALTER NELUŢA

        Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire spaţiu comercial, administrativ şi racordare apă, canal, gaz, curent electric” propus a fi amplasat în oraşul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr. 34, titulari: VALTER IOSIF ŞI VALTER NELUŢA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13.05.2010.

                                                                                        Data afişării anunţului pe site: 06.05.2010.

 

 

 

Ø SC LUCRĂRI DRUMURI PODURI SA 

·         Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Amenajare perimetru temporar de exploatare nisipuri şi pietrişuri” propus a fi amplasat în localitatea Chiuza, extravilan, perimetrul Floreşti, titular: SC LUCRĂRI DRUMURI PODURI SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 6.05.2010.

                                                                                                           

Data afişării anunţului pe site: 29.04.2010.

 

 

Ø SC INSIEME SRL

       Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire şi montare anexe fabrică de mobilier” propus a fi amplasat în localitatea Lechinţa, str. Gării, nr. 485/B, titular: SC INSIEME SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 6.05.2010.

                                                                                                           

                   Data afişării anunţului pe site: 29.04.2010.

 

 

Ø SC CONTES MEGA SRL

     Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Extindere şi recompartimentare fermă zootenhică existentă”, amplasat în localitatea Jelna, extravilan, comuna Budacu de Sus, titular: SC CONTES MEGA SRL. 

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13 mai 2010.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmbn.ro, până la data de 18 mai 2010.                                                                                                   

Data afişării anunţului pe site:29.04.2010.

 

 

 

Ø COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI

·         Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu studiu de evaluare a impactului asupra mediului şi cu studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire drum forestier nou FN 005 – Pârâul lui Toader”, propus a fi amplasat în localitatea Mureşenii Bîrgăului, titular: COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI. 

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 13 mai 2010.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bistriţa-Năsăud, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmbn.ro, până la data de 18 mai 2010.                                                                                                   

                                                                                        Data afişării anunţului pe site: 29.04.2010

 

 

Ø SC BLACTEEA COM SRL

 

·         Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Modernizare baracă metalică, extindere depozit de mărfuri, magazie de depozitare ambalaje şi împrejmuire” propus a fi amplasat în oraşul Năsăud, str. Bistriţei, nr. 1, titular: SC BLACTEEA COM SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 6.05.2010.

Data afişării anunţului pe site: 29.04.2010.

 

 

Ø SC EURO SERVICE SRL

 ·         Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Amplasare rezervor de carburanţi” propus a fi amplasat în oraşul Beclean, str. Parcului, nr. 4, titular: SC EURO SERVICE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 6.05.2010.

 

  Data afişării anunţului pe site: 29.04.2010.

 

Ø BĂBAN IOAN GHEORGHE

·         Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire spălătorie auto, cosmetică auto şi cafe-bar”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Calea Clujului, fn, titular: BĂBAN IOAN GHEORGHE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 6.05.2010.

                                                                                                           

           Data afişării anunţului pe site: 29.04.2010

 

Ø PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

·         Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud (APM Bistriţa-Năsăud), anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele:

„Construire bloc de locuinţe sociale - bloc 2”

„Construire bloc de locuinţe sociale - bloc 3”

„Construire bloc de locuinţe sociale - bloc 4”

„Construire bloc de locuinţe sociale - bloc 5”

„Construire bloc de locuinţe sociale - bloc 6”

„Construire bloc de locuinţe sociale - bloc 7”, propuse a fi amplasat în cartier Viişoara, municipiul Bistriţa, zona Obor, titular: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbn.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 6.05.2010.

Data afişării anunţului pe site 29.04.2010

 

Ø SC STERN & CO SRL şi SC PANORAMA HILL SRL

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 28.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire 35 de locuinţe individuale S+P+M”, în cartier Viişoara, municipiul Bistriţa, ridul Podirei, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC STERN & CO SRL, din municipiul Bistriţa, str. Cetăţii, nr. 305, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø SC GIROM SRL prin SIGARTĂU ALEXANDRU

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 28.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Schimbarea parţială a destinaţiei în curăţătorie-spălătorie chimică”, în municipiul Bistriţa, str. Panait Cerna, nr. 3A, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC GIROM SRL, din municipiul Bistriţa, str. Panait Cerna, nr. 3A, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

 

Ø SC FOREST PRAGMATIC SRL

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 27.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire depozit material lemnos şi montare tocător deşeuri lemnoase”, în localitatea Sîngeorz-Băi, str. Carpaţilor, nr. 20, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC FOREST PRAGMATIC SRL, din localitatea Anieş, str. Principală, nr. 172/B, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø CĂTANĂ DANIL din PRUNDU BÎRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 27.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire casă de vacanţă”, în Sit Natura 2000 SCI Cuşma,  localitatea Colibiţa, intravilan, ridul Pârâul Hanganilor, fn, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:CĂTANĂ DANIL, din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 25, bl. F, ap. 207, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 2. Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 29.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului: „Construire casă de vacanţă”, în Sit Natura 2000 SCI Cuşma,  localitatea Colibiţa, intravilan, ridul Pârâul Hanganilor, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: CĂTANĂ DANIL, din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 25, bl. F, ap. 207, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 13 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 22.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire bloc de locuinţe P+3E+M”, în municipiul Bistriţa, cartier Viişoara, bl. 1, bl. 2, bl. 3, bl. 4, bl. 5, bl. 6, bl. 7, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA, din municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø SC EURO SERVICE SRL

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 20.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Amplasare rezervor de carburanţi”, în oraşul Beclean, str. Parcului, nr. 4, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC EURO SEVICE SRL, din oraşulul Beclen, str. Mihai Viteazu, nr. 22, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø SC ROMCICLYN SRL din BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 20.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Schimbare destinaţie imobil din brutărie în centru de colectare deşeuri feroase şi neferoase reciclabile”, în municipiul Bistriţa, str. Nicolae Drăgan, nr. 1, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC ROMCICLYN SRL, din municipiul Bistriţa, b-dul Republicii, nr. 33, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 22.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Schimbare destinaţie imobil din brutărie în centru de colectare deşeuri feroase şi neferoase reciclabile”, din municipiul Bistriţa, str. Nicolae Drăgan, nr. 1, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ROMCICLYN SRL, din municipiul Bistriţa, b-dul Republicii, nr. 33, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 5 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø SC CONTES MEGA SRL

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 19.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Extindere şi recompartimentare construcţie existentă – fermă zootehnică”, în localitatea Jelna, extravilan, fn, comuna Budacu de Jos, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC CONTES MEGA SRL, din localitatea Buduş, nr. 204, comuna Budacu de Jos, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø TĂLOI TOADER  

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 16.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire casă de locuit”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma localitatea Susenii bîrgăului, fn, , jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:TĂLOI TOADER, din localitatea Susenii Bîrgăului, nr. 323 A,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 29.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire casă de locuit”, în Sit Natura 2000 SCI Cuşma, localitatea Susenii bîrgăului, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: TĂLOI TOADER, din localitatea Susenii Bîrgăului, nr. 323 A, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 13 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 Ø ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE BÎRGĂU-CĂLIMANI din PRUNDU BÎRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR÷Îmbunătăţirea infrastructurii forestiere prin modernizarea drumurilor forestiere Şendroaia şi Lăzăroaia”, situl Natura 2000 SCI Cuşma, în comunele  Tiha Bîrgăului şi Prundu Bîrgăului, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE BÎRGĂU-CĂLIMANI, din localitatea Prundu Bîrgăului, nr. 416,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø SC ROMSTRADE SRL din ADUNAŢII COPĂCENI, jud. GIURGIU

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Balastieră”, înlocalitatea Cociu, albia minoră a râului Şieu, balastiera Cociu 2, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC ROMSTRADE SRL, din localitatea Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 22.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Balastieră”, din înlocalitatea Cociu, albia minoră a râului Şieu, perimetrul Cociu 2, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ROMSTRADE SRL, din localitatea Adunaţii Copăceni, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 5 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø SC BLACTEEA COM SRL din NĂSĂUD

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Modernizare baracă metalică, extindere depozit de mărfuri, magazie de depozitare ambalaje şi împrejmuire cu gard”, în oraşul Năsăud, str. Bistriţei, nr.1, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC BLACTEEA COM SRL, din localitatea Năsăud, str. Bistriţei, nr.1,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

 

Ø PAHONE IOAN ŞI PAHONE FLORICA din JOSENII BÎRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire casă de locuit”, situl Natura 2000 SCI Cuşma, în localitatea Bistriţa Bîrgăului, str. Tabra, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:PAHONE IOAN ŞI PAHONE FLORICA, din localitatea Josenii Bîrgăului, nr. 319,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 21.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire casă de locuit”, în sit Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Bistriţa Bîrgăului, intravilan, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PAHONE IOAN ŞI FLORICA, din localitatea Josenii Bîrgăului, nr. 319, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 5 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø COMUNA SALVA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 14.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR÷Modernizarea şi extinderea infrastructurii forestiere  în comuna Salva”, Parcul Naţional Munţii Rodnei, situl Natura 2000 SCI şi SPA Munţii Rodnei, în localitatea Salva, intravilan şi extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:PRIMĂRIA COMUNEI SALVA, din localitatea Salva, nr. 153,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 2. Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 22.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR÷Modernizarea şi extinderea infrastructurii forestiere  în comuna Salva”, în Parcul Naţional Munţii Rodnei, situl Natura 2000 SCI şi SPA Munţii Rodnei, din localitatea Salva, intravilan şi extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI SALVA, din localitatea Salva, nr. 153, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 5 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø COMUNA BISTRIŢA BĂRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 13.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR÷Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Bistriţa Bîrgăului”, situl Natura 2000 SCI Cuşma, în localitatea Bistriţa Bîrgăului, intravilan şi extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:PRIMĂRIA COMUNEI BISTRIŢA BIRGAULUI, din localitatea Bistriţa Bîrgăului, str. Principală, nr. 1326,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 2. Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR÷Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Bistriţa Bîrgăului”, situl Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Bistriţa Bîrgăului, intravilan şi extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI BISTRIŢA BIRGAULUI, din localitatea Bistriţa Bîrgăului, str. Principală, nr. 1326, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø SC RODIS CONSULTING SRL din BECLEAN

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 13.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Hidrocentrale de mică putere pe râul Anieş în PNMR”, în comuna Maieru, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:SC RODIS CONSULTING SRL, din oraşul Beclean, str. Cloşca, nr. 36,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Hidrocentrale de mică putere pe râul Anieş în PNMR”, din comuna Maieru, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC RODIS CONSULTING SRL, din oraşul Beclean, str. Cloşca, nr. 36, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

3. Anunuţ public al dezbaterii publice -  data apariţiei: 20.04.2010

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, vă invită să participaţi la şedinţa de dezbatere publică pentru audierea raportului la studiul de impact asupra mediului pentru proiectulHidrocentrale de mică putere pe râul Anieş”, comuna Maieru, extravilan.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei comunei Maieru,în data de 1 iunie 2010, ora 16.00.

Documentaţia de susţinere a solicitării pentru obţinerea acordului de mediu se poate consulta de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400până la data de 1.06.2010, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului nr. 20, Bistriţa, la sediul titularului : SC RODIS CONSULTING SRLdin oraşul Beclean, str. Cloşca, nr. 36.

              Observaţiile publicului se pot transmite zilnic, până la data de 1.06.2010, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, telefon 0263-224064, fax 0263-223709, e-mail: apm@apmbn.ro.

 

            4. Adresa completari SC RODIS CONSULTING SRL

 

 

 

Ø SC GOFHER BENETTON AUTO SRL din TEACA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 13.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR - Construire hală reparaţii şi întreinere auto”, în localitatea Teaca, fn, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:SC GOFHER BENETTON AUTO SRL,  din localitatea Teaca, nr. 72, nr. 279,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR - Construire hală reparaţii şi întreinere auto”, din localitatea Teaca, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC GOFHER BENETTON AUTO SRL,  din localitatea Teaca, nr. 72, nr. 279,  jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø SC MIS GRUP SRL din ANIEŞ

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 12.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „POS - Construire centrală termică pe biomasă”,  în localitatea Anieş, str. Depozitului, nr. 79, comuna Maieru, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:SC MIS GRUP SRL, din localitatea Anieş, str. Depozitului, nr. 79, comuna Maieru, jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø COMUNA JOSENII BĂRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 12.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire drum forestier nou FN 005 - Pârâul lui Toader”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma, comuna Josenii Bîrgăului, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:PRIMĂRIA COMUNEI JOSENII BIRGAULUI, din localitatea Josenii Bîrgăului, str. Principală, nr. 153,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

 

Ø SC GOLDPLAST SRL din BISTRIŢA, cartier UNIREA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 12.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire hală metalică cu destinaţia de spaţiu de depozitare”,  în municipiul Bistriţa, cartier Unirea, nr. 97, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:SC GOLDPLAST SRL, din municipiul Bistriţa, cartier Unirea, nr. 97,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 22.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire hală metalică cu destinaţia de spaţiu de depozitare”, din municipiul Bistriţa, cartier Unirea, nr. 97, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC GOLDPLAST SRL, din municipiul Bistriţa, cartier Unirea, nr. 97, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 5 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC VRÎNCEANA SRL din JOSENII BĂRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 12.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Extindere magazin universal şi reconstruire magazie de lemne”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma, localitatea Josenii Bîrgăului, nr. 154, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:SC VRÎNCEANA SRL, din localitatea Josenii-Bîrgăului, nr. 288/A,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 22.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Extindere magazin universal şi reconstruire magazie de lemne”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Josenii Bîrgăului, nr. 154, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC VRÎNCEANA SRL, din localitatea Josenii-Bîrgăului, nr. 288/A, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 5 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø TRIŞCĂ IOAN şi TRIŞCĂ FLOAREA din MIJLOCENII-BĂRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 9.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire casă de locuit”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma, localitatea Mijlocenii-BîrgăuluI, nr. 131/B, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la domicilliul titularului:TRIŞCĂ IOAN şi TRIŞCĂ FLOAREA,  din localitatea Mijlocenii-Bîrgăului, nr. 279,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire casă de locuit”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Mijlocenii-BîrgăuluI, nr. 131/B, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: TRIŞCĂ IOAN şi TRIŞCĂ FLOAREA,  din localitatea Mijlocenii-Bîrgăului, nr. 279, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

Ø COMUNA CETATE din localitatea SATU-NOU

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 8.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR÷Modernizarea structurii rutiere forestiere şi agricole în comuna Cetate”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma, în localitatea Satu-Nou, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:PRIMĂRIA COMUNEI CETATE,  din localitatea Satu-Nou, str. Principală, nr. 53,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 08.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR÷Modernizarea structurii rutiere forestiere şi agricole în comuna Cetate”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Herina, DN 15 A, nr. 203A, comuna Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC DAVID TEEN PRODUCT SRL, din localitatea Herina, DN 15 A, nr. 203A, comuna Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 21 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC RAAL NATUR SA din municipiul BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 8.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Refuncţionalizare clădire existentă prin amenajare fabrică de îngheţată”, în municipiul Bistriţa, str. Libertăţii, nr. 50, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC RAAL NATURSA, din municipiul Bistriţa, str. Libertăţii, nr. 50,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 22.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Refuncţionalizare clădire existentă prin amenajare fabrică de îngheţată”, din municipiul Bistriţa, str. Libertăţii, nr. 50, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC RAAL NATURSA, din municipiul Bistriţa, str. Libertăţii, nr. 50, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 5 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø BĂBAN IOAN GHEORGHE din municipiul BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 6.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire imobil cu destinaţia spălătorie şi cosmetică auto, cafe-bar”, în municipiul Bistriţa, str. Calea Clujului, fn, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:BĂBAN IOAN GHEORGHE, din municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei, nr. 58, sc. D, ap. 98,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

 

Ø SC ELIEZER PROD SRL din localitatea LUNCA ILVEI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 2.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Fabrică de procesarea laptelui” - prin PNDR 2007-2013 (parţial), în localitatea Lunca Ilvei, str. Valea Leşului, nr. 996, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC ELIEZER PRODSRL, localitatea Lunca Ilvei, str. Valea Leşului, nr. 996,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Fabrică de procesarea laptelui” - prin PNDR 2007-2013 (parţial)”, din localitatea Lunca Ilvei, str. Valea Leşului, nr. 996, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ELIEZER PROD SRL, din localitatea Lunca Ilvei, str. Valea Leşului, nr. 996, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC WIND SERVICE INTERNATIONAL SRL din localitatea RUSU de SUS

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 1.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „POS÷Construire centrală pentru producţie energie electrică pe bază de biomasă; amenajare platforme şi spaţii depozitare; racord electric LEA 20kV; modificarea şi adaptarea construcţiilor pt. integrarea unei centrale solare; construire centrală electrică solară; reabilitare drumuri acces”, în localitatea Rusu de Sus, str. Principală, nr. 1A, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC WIND SERVICE INTERNATIONALSRL, localitatea Rusu de Sus, str. Principală, nr. 1A,  jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 01.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „POS÷Construire centrală pentru producţie energie electrică pe bază de biomasă; amenajare platforme şi spaţii depozitare; racord electric LEA 20kV; modificarea şi adaptarea construcţiilor pt. integrarea unei centrale solare; construire centrală electrică solară; reabilitare drumuri acces, din localitatea Rusu de Sus, str. Principală, nr. 1A, comuna Nuşeni, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC WIND SERVICE INTERNATIONALSRL, localitatea Rusu de Sus, str. Principală, nr. 1A,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 15 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø COMUNA DUMITRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 31.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR 2007÷2013 - Modernizare drumuri forestiere în comuna Dumitriţa”, în sit Natura 2000 SCI Cuşma, extravilanul localităţii Budacu de Sus, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:COMUNA DUMITRIŢA, din localitatea Dumitriţa, nr. 145,  jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 01.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR 2007÷2013 - Modernizare drumuri forestiere în comuna Dumitriţa”, în sit Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Budacu de Sus, extravilan, comuna Dumitriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: COMUNA DUMITRIŢA, din localitatea Dumitriţa, nr. 145,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 15 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø SC DIMEX 2000 COMPANY SRL din localitatea REBRA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 30.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Exploatare nisipuri şi pietrişuri din perimetrul Mocod 1”, din albia minoră a râului Someşul Mare, în localitatea Nimigea de Jos, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC DIMEX 2000 COMPANY SRL, din localitatea Rebra, str. Principală, nr. 80,  jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 01.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Exploatare nisipuri şi pietrişuri din perimetrul Mocod 1”, albia minoră a râului Someşul Mare, din localitatea Nimigea de Jos, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC DIMEX 2000 COMPANY SRL, din localitatea Rebra, str. Principală, nr. 80, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 15 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC EUROCOMFIL LML SRL din municipiul BECLEAN

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 29.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Schimbare destinaţie din fabrică lactate în atelier tapiţerie mobilă”, în localitatea Beclean, str. Codrului, nr. 46/1, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC EUROCOMFIL LML SRL, din Beclean, str. Parcului, nr. 11, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

 

Ø SC GES GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL din municipiul BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 26.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire parc de producţie  energie regenerabilă solară fotovoltaică”, în localitatea Lechinţa, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC GES GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL, din municipiul Bistriţa, str. 1 Decembrie, nr. 20, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 01.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire parc de producţie  energie regenerabilă solară fotovoltaică”, din localitatea Lechinţa, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC GES GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL, din municipiul Bistriţa, str. 1 Decembrie, nr. 20, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 15 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø JARDA ALEXANDRU din SÎNGEORZ-BĂI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 26.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire atelier debitare material lemnos”, în oraşul Sîngeorz-Băi, str. Izvoarelor, nr. 131, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:JARDA ALEXANDRU, din oraşul Sîngeorz-Băi, str. Izvoarelor, nr. 131, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire atelier debitare material lemnos”, din oraşul Sîngeorz-Băi, str. Izvoarelor, nr. 131, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: JARDA ALEXANDRU, din oraşul Sîngeorz-Băi, str. Izvoarelor, nr. 131, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC PRODIMA SRL din municipiul BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 26.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Montare instalaţie de vopsire”, în municipiul Bistriţa, str. Simpozionului, nr. 5, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC PRODIMA SRL, din municipiul Bistriţa, b-dul Independenţei, nr. 81, sc. A, ap. 1, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Montare instalaţie de vopsire”, din municipiul Bistriţa, str. Simpozionului, nr. 5, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC PRODIMA SRL, din municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei, nr. 81, sc. A, ap. 1, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC ARPATEX SRL din oraşul BECLEAN

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 26.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Schimbare destinaţie şi mamenajare apartamente de serviciu la fosta godpodărie de apă, amenajare depozit materiale prin reabilitare baracă exixtentă”, în oraşul Beclean, str. Valea Viilor, nr. 5, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC ARPATEX SRL, din localitatea Beclean, str. Valea Viilor, nr. 5, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Schimbare destinaţie şi amenajare apartamente de serviciu la fosta gospodărie de apă, amenajare depozit materiale prin reabilitare baracă exixtentă”, din oraşul Beclean, Valea Viilor, nr. 5, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ARPATEX SRL, din oraşul Beclean, str. Valea Viilor, nr. 5, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø VALTER IOSIF din oraşul Năsăud

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 25.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire spaţiu comercial, administrativ şi racordare apă, canal, gaz şi curent electric”, în oraşul Năsăud, b-dul. Grănicerilor, nr. 31, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:VALTER IOSIF, din oraşul Năsăud, b-dul. Grănicerilor, nr. 31, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø SC TERAPLAST SA din municipiul BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 19.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Schimbare destinaţie spaţiu de depozitare în spaţiu producţie tâmplărie PVC”, în municipiul Bistriţa, Drumul Tărpiului, nr. 27/A, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului:SC TERAPLAST SA, din municipiul Bistriţa, str. Romană, nr. 17A, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 25.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Schimbare destinaţie spaţiu din depozitare în spaţiu producţie tâmplărie PVC”, din muncipiul Bistriţa, str. Drumul Tărpiului, nr. 27/A, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC TERAPLAST SA, din municipiul Bistriţa, str. Romană, nr. 17A, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 8 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC ÎNDEMÎNAREA PRODCOM SRL din municipiul BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 18.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire iaz piscicol”, în localitatea Reteag, extravilan - Şoşca, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ÎNDEMÎNAREA PRODCOM SRL, din municipiul Bistriţa, str. Remus Cristian Bucur, nr. 24, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 25.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Amenajare piscicolă Reteag÷Sosca”, din localitatea Reteag extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ÎNDEMÂNAREA PRODCOM SRL, din municipiul Bistriţa, str. Remus Cristian Bucur, nr. 24, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 8 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC BIO RANCH RH SRLdin municipiul BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 17.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR - Construire fermă vaci”, în localitatea Orheiul Bistriţei, extravilan, comuna Cetate, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC BIO RANCH RH SRL, din municipiul Bistriţa, str. Împăratul Traian, nr. 46, sc. B, ap. 23, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 01.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR - Construire fermă vaci cu capacitate 240 capete”, din localitatea Orhei Şes, extravilan, comuna Cetate, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC BIO RANCH RH SRL, din municipiul Bistriţa, str. Împăratul Traian, nr. 46, sc. B, ap. 23, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 15 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø COMUNA LIVEZILE din Livezile

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 16.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR - Modernizare drumuri forestiere în comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud”, în localitatea Livezile, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, din localitatea Livezile, str. Căminului, nr. 161, Livezile, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 25.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR 2007÷2013 - Modernizare drumuri forestiere în comuna Livezile”, în sit Natura 2000 SCI Cuşma, din comuna Livezile, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, din localitatea Livezile, str. Căminului, nr. 161, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 8 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø RADULOVICI DOMNIŢA din BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 15.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Schimbarea destinaţiei din casă de vacanţă în pensiune turistică cu extinderea construcţiei”, în localitatea Piatra Fîntînele, intravilan,  fn, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: RADULOVICI DOMNIŢA, din municipiul Bistriţa, str. Ghe. Pop De Băseşti, nr. 1, bl. 4, sc. A, ap. 4, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 22.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Schimbarea destinaţiei din casă de vacanţă în pensiune turistică cu extinderea construcţiei”, în sit Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Piatra Fântânele, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: RADULOVICI DOMNIŢA, din municipiul Bistriţa, str. Ghe. Pop De Băseşti, nr. 1, bl. 4, sc. A, ap. 4, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 5 mai 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC ÎNDEMÎNAREA PRODCOM SRL din BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 6.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Exploatare nisipuri şi pietrişuri”, în localitatea Jelna, extravilan,  jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ÎNDEMÎNAREA PRODCOM SRL, municipiul Bistriţa, str. Remus Cristian Bucur, nr. 24, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 25.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Perimetrul temporar de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor÷Jelna 1”, din localitatea Jelna, extravilan, comuna Budacu de Jos, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ÎNDEMÂNAREA PRODCOM SRL, din municipiul Bistriţa, str. Remus Cristian Bucur, nr. 24, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 8 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

  

Ø SC DAVID TEEN PRODUCT SRL din HERINA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 5.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Schimbare destinaţie din hală de producţie în atelier reparaţii auto, tinichigerie şi vopsitorie auto”, în localitatea Herina, DN 15A, comuna Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC DAVID TEEN PRODUCT SRL, localitatea Herina, DN 15 A, nr. 203A, comuna Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 08.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Schimbare destinaţie din hală de producţie în atelier reparaţii auto, tinichigerie şi vopsitorie auto”, din localitatea Herina, DN 15 A, nr. 203A, comuna Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC DAVID TEEN PRODUCT SRL, din localitatea Herina, DN 15 A, nr. 203A, comuna Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 21 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC MHC IZVORUL BĂILOR SRL Valea Vinului

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 1.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „MICROHIDROCENTRALĂ  IZVORUL BĂILOR”, în localitatea Valea Vinului, fn, comuna Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC MHC IZVORUL BĂILOR SRL Valea Vinului, din localitatea Valea Vinului, fn (fosul sediu de mină), comuna Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 11.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „MICROHIDROCENTRALĂ  IZVORUL BĂILOR”, din localitatea Valea Vinului, fn, comuna Rodna, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC MHC IZVORUL BĂILOR SRL Valea Vinului, din localitatea Valea Vinului, fn (fosul sediu de mină), comuna Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 24 martie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

3. Anunuţ public al dezbaterii publice -  data apariţiei: 21.04.2010

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, vă invită să participaţi la şedinţa de dezbatere publică pentru audierea raportului la studiul de impact asupra mediului pentru proiectulMicrohidrocentrală Izvorul Băilor, în localitatea Valea Vinului, extravilan.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei comunei Maieru,în data de 3 iunie 2010, ora 16.00.

Documentaţia de susţinere a solicitării pentru obţinerea acordului de mediu se poate consulta de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-1400până la data de 1.06.2010, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului nr. 20, Bistriţa, la sediul titularului : SC MHC IZVORUL BĂILOR SRL în localitatea Valea Vinului, extravilan.

Observaţiile publicului se pot transmite zilnic, până la data de 3.06.2010, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, telefon 0263-224064, fax 0263-223709, e-mail: apm@apmbn.ro.

 

            4.Adresa completari SC MHC IZVORUL BAILOR SRL

 

Ø COMUNA ROMULI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 25.02.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR - Sistem de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Romulii”, în localitatea Romuli, intravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI ROMULI, din localitatea Romuli, str. Principală, nr. 363, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 04.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR - Sistem de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Romuli”, din localitatea Romuli, intravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI ROMULI, din localitatea Romuli, str. Principală, nr. 363, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 17 martie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

             

 

Ø COMUNA ROMULI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 25.02.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „PNDR - Alimentarea cu apă a localităţii Romuli”, în localitatea Romuli, intravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI ROMULI, din localitatea Romuli, str. Principală, nr. 363, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 04.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „PNDR - Alimentarea cu apă a localităţii Romuli”, din localitatea Romuli, intravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI ROMULI, din localitatea Romuli, str. Principală, nr. 363, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 17 martie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC COSMOTE RMT SA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 25.02.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Alimentare cu energie electrică antenă telefonie mobilăt”, în localitatea Rusu de Sus, comuna Nuşeni, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul SC ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO SA, din localitatea Bistriţa, str. Zefirului, nr. 11, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 11.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Alimentare cu energie electrică antenă telefonie mobilă”, din localitatea Rusu de Sus, comuna Nuşeni, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO SA, din localitatea Bistriţa, str. Zefirului, nr. 11, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 24 martie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø ZAHARIA ILARION NICOLAE

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 24.02.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „SIT NATURA 2000 Cuşma - Construire casă de locuit”, în localitatea Mijlocenii Bîrgăului, nr. 213, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: ZAHARIA ILARION NICOLAE, din localitatea Mijlocenii Bîrgăului, nr. 213/A, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 04.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire casă de locuit”, în situl Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Mijlocenii Bîrgăului, nr. 213, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: ZAHARIA ILARION NICOLAE, din localitatea Mijlocenii Bîrgăului, nr. 213/A, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 17 martie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

Ø COMUNA TELCIU

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 22.02.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Sistem de canalizare şi staţie de epurare ape uzate”, în localităţile Telciu şi Telcişor, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI TELCIU, din localitatea Telciu, nr. 744/B.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 25.02.2010

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Sistem de canalizare şi staţie de epurare ape uzate”, în localităţile Telciu şi Telcişor, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI TELCIU, din localitatea Telciu, str. Principală, nr. 744/B, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 10 martie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC PLASTSISTEM SRL din CRAINIMĂT

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 19.02.2010Crainimăt,

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Extindere hală producţie şi depozit”, în localitatea Crainimăt, DN 15 A, km 45+500, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC PLASTSISTEM SRL, din localitatea Crainimăt, DN 15 A, km 45+500.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 04.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Extindere hală producţie şi depozit agenţi chimici”, din localitatea Crainimăt, DN 15A, km. 45+500, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC PLASTSISTEM SA, din localitatea Crainimăt, DN 15A, km. 45+500, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 17 martie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

  

 

Ø SC INSIEME SRL din LECHINŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 19.02.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Amenajare şi montaj utilaje în anexe fabrică de mobilier”, în localitatea Lechinţa, nr. 485/B, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC INSIEME SRL, din Lechinţa, str. Gării, nr. 485/B.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

 

Ø SC ROMSTRADE SRL din ADUNAŢII-COPĂCENI, jud. Giurgiu

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 12.02.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Organizare de şantier, amplasare şi montare staţie producere mixturi asfaltice, amplasare şi montare staţie de betoane”, în localitatea Şieu-Odorhei, nr. 50, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul Primăriei Comunei Şieu-Odorhei: localitatea Şieu-Odorhei, nr. 47, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

3. Anunţul deciziei etapei de încadrare - Data apariţiei: 25.02.2010

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Organizare de şantier cu amplasare staţie de mixturi asfaltice şi staţie de betoane”, în localitatea Şieu Odorhei, intravilan, nr. 50, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC ROMSTRADE SRL, din comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu şi la sediul Primăriei Comunei Şieu Odorhei, str. Principală, nr. 47.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 10 martie 2010.

Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

Ø PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE din LIVEZILE

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 3.02.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Iluminat stradal bazat pe energie neconvenţională cu panouri fotovoltaice”, în comuna Livezile, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, localitatea Livezile, str. Căminului, nr. 161, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 11.02.2010

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Iluminat stradal bazat pe energie neconvenţională cu panouri fotovoltaice”,din comuna Livezile, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE, din localitatea Livezile, str. Căminului, nr. 161 Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 24 februarie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

  

Ø SC KARTING STAR SRL din BECLEAN

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 29.01.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Amenajare pistă carting şi zonă agrement”, în municipiul Bistriţa, str. Industriei, fn, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC KARTING STAR SRL, din oraşul Beclean, str. Beclenuţ, nr. 90, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 25.02.2010

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Amenajare pistă carting şi zonă agrement”, din municipiul Bistriţa, str. Industriei, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC KARTING STAR SRL, din oraşul Beclean, str. Beclenuţ, nr. 90, Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 10 martie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø CIOANCĂ PETRU din MUREŞENII BÎRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 27.01.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire casă de vacanţă”, în localitatea Colibiţa – Miţa, fn, SIT Natura 2000 SCI Cuşma, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: CIOANCĂ PETRU, din localitatea Mureşenii Bîrgăului, nr.160, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 15.04.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire casă de locuit”, în sit Natura 2000 SCI Cuşma, din localitatea Colibiţa, intravilan, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: CIOANCĂ PETRU, din localitatea Mureşenii Bîrgăului, nr.160, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 28 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

 

Ø SC DUOPROM ACT SRL din BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 21.01.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Valorificare deşeuri metalice şi nisip din halda de zgură”,în cartier Viişoara, municipiul Bistriţa, intravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: SC DUOPROM ACT SRL, din municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 19, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

 

Ø CICEU AUGUSTIN din CICEU MIHĂIEŞTI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 20.01.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire saivan - 200 capete şi anexe”,în localitatea Ciceu Mihăieşti, exntravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: CICEU AUGUSTIN, din localitatea Ciceu Mihăieşti, nr. 98, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 
 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 25.03.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire saivan - 600 capete şi anexe”, din localitatea Ciceu Mihăieşti, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: CICEU AUGUSTIN, din localitatea Ciceu Mihăieşti, nr. 98, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 8 aprilie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 

   Ø COMUNA PRUNDU BÎRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 19.01.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire vestiare bază sportivă”,în localitatea Prundu Bîrgăului, intravilan, Sit Natura 2000 SCI Cuşma, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI PRUNDU BÎRGĂULUI, din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 512, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 21.01.2010

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire vestiare bază sportivă”,din localitatea Prundu Bîrgăului, intravilan, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI PRUNDU BÎRGĂULUI, din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 512, Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 3 februarie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

  2. Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 21.01.2010

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire vestiare bază sportivă”, din localitatea Prundu Bîrgăului, intravilan, fn, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI PRUNDU BÎRGĂULUI, din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 512, Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 3 februarie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 Ø TIMERMAN TOADER VIOREL din BISTRIŢA

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 15.01.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire spaţiu comercial cu depozit aferent”,în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: TIMERMAN TOADER VIOREL, din municipiul Bistriţa, str. Subcetate, nr. 1, bl. 1, ap. 3, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

Ø PRIMĂRIA COMUNEI JOSENII BÎRGĂULUI din JOSENII BÎRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 15.01.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Construire cămin cultural”,în localitatea Mijlocenii-Bîrgăului, str. Principală, nr. 76, Sit Natura 2000 SCI Cuşma, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI JOSENII BÎRGĂULUI, din localitatea Josenii Bîrgăului, str. Principală, nr. 153, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 21.01.2010

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Construire cămin cultural”,din localitatea Mijlocenii-Bîrgăului, str. Principală, nr. 76, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: PRIMĂRIA COMUNEI JOSENII BÎRGĂULUI, din localitatea Josenii-Bîrgăului, str. Principală, nr. 153, Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 3 februarie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.

 

 Ø FORFOTĂ EUGEN din PRUNDU BÎRGĂULUI

 

1. Anunţul depunerii solicitării  - data apariţiei: 11.01.2010

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul: „Amenajare baltă peşte”,în localitatea Prundu Bîrgăului, str. Valea Ciorii, nr. 176, jud. Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: FORFOTĂ EUGEN, din localitatea Prundu Bîrgăului, nr. 176, jud. Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, pe toată durata derulării procedurii de mediu.

 

 

2.Anunţul deciziei etapei de încadrare – Data apariţiei: 21.01.2010

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de încadrare a proiectului „Amenajare lac piscicol pentru agrement”,din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 176, jud. Bistriţa-Năsăud, în categoria celor care nu necesită întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 şi la sediul titularului: FORFOTĂ EUGEN, din localitatea Prundu Bîrgăului, nr. 176, Bistriţa-Năsăud.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, până la data de 3 februarie 2010.

            Publicul interesat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei, adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.