Birou de presa > Comunicate de presa

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 COMUNICAT DE PRESA -Comisia Europeană a lansat campania de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2013

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2013-03-19 10:48:48
Ultima actualizare: 2013-03-19 11:40:34

 

Comisia Europeană a lansat campania de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2013

 

 

În data de 19 februarie 2013, Comisia Europeană a publicat programul  sesiunii de depunere de proiecte LIFE+ 2013.

Programul LIFE+este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu. Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale UE prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european. Propunerile trebuie să fie prezentate de entităti înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene sau în Croatia si care sunt organisme publice si/sau private, părti implicate si institutii.

În perioada 2007 – 2013, Comisia Europeană  lansează câte o sesiune de depunere de proiecte pe an. Propunerile de proiecte trebuie să fie eligibile pe una dintre cele trei componente ale Programului LIFE+:

 

  1. LIFE+ Natură şi Biodiversitate

Obiectivul principal: Protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionării sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice, cu scopul de a opri pierderea biodiversitătii, inclusiv a diversitătii resurselor genetice, în cadrul UE.

 

  1. Guvernare şi Politici de Mediu

Obiective principale:

schimbări climatice: stabilizarea concentratiei de gaze cu efect de seră la

un nivel care să împiedice încălzirea globală cu mai mult de 2 °C;

apă: contributia la îmbunătătirea calitătii apei prin elaborarea unor măsuri

eficiente sub aspectul costurilor pentru obtinerea unei stări ecologice bune în vederea întocmirii planurilor de gospodărire a bazinelor hidrografice în temeiul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa);

aer: atingerea nivelurilor de calitate a aerului care nu duc la un impact

negativ semnificativ si nu prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor si pentru mediu;

sol: protejarea si asigurarea utilizării durabile a solului prin mentinerea

functiilor solului,prevenirea amenintărilor la adresa solului, reducerea efectelor acestora si reabilitarea solurilor degradate;

mediu urban: contribuirea la ameliorarea performantei ecologice a zonelor

urbane ale Europei;

zgomot: contribuirea la elaborarea si aplicarea politicii privind zgomotul

ambiental;

substante chimice: îmbunătătirea, până în 2020, a protectiei mediului si a

sănătătii fată de riscurile reprezentate de substantele chimice, prin aplicarea legislatiei privind substantele chimice, în special a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) si a Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor;

mediu si sănătate: crearea bazei de informatii pentru politica privind

mediul si sănătatea (Planul de actiune privind mediul si sănătatea);

resurse naturale si deseuri: elaborarea si punerea în aplicare a unor

politici menite să asigure administrarea si utilizarea durabilă a resurselor naturale si a deseurilor, îmbunătătirea performantelor ecologice ale produselor, modele de productie si de consum durabile, prevenirea, recuperarea si reciclarea deseurilor; contributia la aplicarea eficientă a strategiei tematice privind prevenirea si reciclarea deseurilor;

păduri: furnizarea, în special printr-o retea coordonată la nivelul UE, a unei

baze concise si cuprinzătoare pentru informatii relevante în cazul politicii privind pădurile în legătură cu schimbările climatice (impactul asupra ecosistemelor forestiere, atenuare, efecte de substituire), biodiversitatea (date de referintă si suprafete împădurite protejate), incendii forestiere, starea pădurii si functiile protectoare ale pădurii (apă, sol si infrastructură), precum si contributia la protectia pădurilor împotriva incendiilor;

inovare: contributia la elaborarea si demonstrarea abordărilor, a

tehnologiilor, a metodelor si a instrumentelor aferente unei politici inovatoare cu scopul de a sprijini aplicarea Planului de actiune privind tehnologiile de mediu (PATM);

abordări strategice: promovarea aplicării si executării eficace a legislatiei

de mediu a Uniunii si îmbunătătirea bazei de cunostinte.

 

  1. Informare şi Comunicare

Obiectiv principal: Diseminarea de informatii si sensibilizarea cu privire la

aspectele de mediu, inclusiv prevenirea incendiilor forestiere si sprijinirea măsurilor complementare, precum actiunile si campaniile de informare si comunicare, conferintele si formarea, inclusiv formarea în materie de prevenire a incendiilor forestiere.

 

Pentru anul 2013sesiunea de finanţare se desfăşoară după următorul  calendar de lucru:

  • 19 Februarie 2013– publicarea programului sesiunii de depunere de proiecte LIFE+ 2013;
  • 25 Iunie 2013, ora 17, ora României – termenul limită pentru transmiterea propunerilor de proiecte către Autoritatea Nationala LIFE+;
  • 05 Iulie 2013– termenul limită pentru transmiterea propunerilor de proiecte către Comisia Europeană;
  • 19 Iulie 2013– termenul limită pentru transmiterea comentariilor Statelor Membre;
  • Iulie 2013 – Martie 2014– evaluarea si revizuirea propunerilor de proiecte;
  • Aprilie 2014 – Mai 2014– semnarea acordurilor individuale de grant;
  • 1 Iunie 2014– cel mai optimist termen de începere a proiectelor.

 

Bugetulalocat României  pentru acest an este de aproximativ  11 723 542 de euro.

Propunerile trebuie elaborate si înaintate exclusiv prin intermediul instrumentului online de depunere electronică a cererilor intitulat „eProposal”, la următoarea adresă:https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

Termenul  limită de depunere a propunerilor de proiecte la Autoritatea Naţională pentru LIFE+ reprezentată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice  este25 iunie 2013, ora 17.00 (ora României).

Documentele necesare pentru realizarea propunerilor de proiecte pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Mediului şi Scimbărilor Climatice, la adresa:

www.mmediu.ro/beta/programe/finantate-din-fonduri-externenerambursabile/life/

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe paginile web ale Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice:

www.mmediu.ro/beta/programe/finantate-din-fonduri-externe-nerambursabile/life/

şi Comisiei Europene:  http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.

 

 

 

Cu respect,

DIRECTOR EXECUTIV

biolog chimist Sever Ioan ROMAN


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.