Categorie Master ANPM > Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 FONDUL DE MEDIU

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2010-09-06 14:42:46
Ultima actualizare: 2010-09-07 10:23:00

FONDUL DE MEDIU   (http://www.afm.ro/)

 

Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.

Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

 Administraţia Fondului are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6.

Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea şi realizarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului.

Categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc prin plan anual de lucru şi vizează îmbunătăţirea performanţei de mediu privind:

a) prevenirea poluării;

b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului;

c) reducerea nivelurilor de zgomot;

d) utilizarea de tehnologii curate;

e) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;

f) protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi locale;

g) gospodărirea integrată a zonei costiere;

h) conservarea biodiversităţii;

i) administrarea ariilor naturale protejate;

j) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;

k) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;

l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

m) reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;

n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii;

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

 

2010    Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire (Programul "Casa Verde").

 

Proiecte finalizate în judeţul Bistriţa-Năsăud din Fondul de Mediu anul 2009

Nr. crt.

Denumire program/proiect

Denumire beneficiar

Localitate

Valoare contract      (lei)

Valoarea finanţată          până la 31.12.2009

(lei)

Rest de finanţat (lei)

categ. B -reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

1

Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de eşapament de la autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional

SC Rombat Automobile S.R.L.

 

Bistriţa

 

53.200,00    

 

34.200,00    

 

19.000,00

 

2

Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de eşapament de la autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional

SC VALL AUTO S.R.L.

 

Bistriţa

273.600,00    

 

254.600,00    

 

19.000,00

 

categ. J-educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

3

Eco Triere

 

Consiliul Local al Mun. Bistriţa

Bistriţa

23.952,00    

 

16.658,24    

 

7.293,76

 

Sursa de date:  Administraţia Fondului pentru Mediu

 

Proiecte în curs de finanţare la 31.12.2009 in judeţul Bistriţa-Năsăud

Nr. crt.

Denumire program/proiect

Denumire beneficiar

Localitate

Valoare contract      (lei)

Durata de implementare a contractului

Valoarea finanţată          până la 31.12.2009

(lei)

categ. B-reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului

1

Reducerea şi prevenirea poluării aerului prin instalaţia de reducere catalitică a emisiilor COV

şi prin instalaţia de exhaustare aferentă, în cadrul societăţii GoldPlast S.A., localitatea Bistriţa, jud.Bistriţa-Năsăud

S.C. GOLDPLAST S.A.

Bistriţa

      

399.457,01

 

14 luni

0,00

categ. E- gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase

2

Instalaţie pentru măcinarea bateriilor uzate cu plumb şi separarea umedă a fracţiunilor rezultate, desulfurizarea pastei şi producţia de sulfat de sodiu din fracţiunile cu sulf (pastă şi electrolit acid) inclusiv construcţii aferente implementării proiectului           

S.C. Rombat S.A. Bistrita - Punct de lucru :"Rebat" Copşa Mică, jud. Sibiu

 

Bistriţa

 

12.177.513,5  

 

20 luni

0,00

  Sursa de date:  Administraţia Fondului pentru Mediu

 

Proiecte aprobate la 31.12.2009 în judeţul Bistriţa-Năsăud, în curs de contractare

Nr. crt.

Denumire

proiect

Denumire beneficiar

Localitate

Categoria proiect

Valoarea aprobată pentru finanţare

(lei)

1

Amenajare spaţii verzi în comuna Petru Rareş

 

Comuna Petru Rareş

 

Petru Rareş

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

500.000,00

 

2

Amenajare spaţii verzi în comuna Runcu Salvei

 

Comuna Runcu Salvei

 

Runcu Salvei

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

308.830,00

 

3

Amenajare spaţii verzi în oraşul Năsăud

 

Oraşul Năsăud

 

Năsăud

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

500.000,00

 

4

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitare parc în oraşul Sîngeorz-Băi

Oraşul Sîngeorz-Băi

 

Sîngeorz Bai

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

399.864,66

 

 5

Amenajare spaţii verzi şi parcări ecologice în zona Independenţei sud - strada Panait Cerna

Municipiul Bistriţa

 

Bistriţa

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

653.910,65

 

6

Amenajare spaţii verzi în comuna Bistriţa Bârgăului

 

Comuna Bistriţa Bîrgăului

 

Bistriţa Bîrgăului

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

784.010,00

 

7

Brichetarea deşeurilor lemnoase

S.C. Silvania Internaţional Prod S.R.L.

Lunca Ilvei

 

categ. E - gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase

 1.174.856,00    

 

8

Împădurirea terenurilor degradate

 

CJ Bistriţa Năsăud

 

Bistriţa

categ. N - împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii

2.376.734,70

 

  Sursa de date:  Administraţia Fondului pentru Mediu


X

Clic aici pentru a închide harta



Alegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.