Informatii privind mediul > Lista cu autorităţile publice care deţin informaţii privind mediul

tipareste trimite pe mail

 Lista centralizata a informatiilor de mediu detinute de autoritatile publice locale din judetul Bistrita-Nasaud in anul 2011

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2011-04-12 12:43:54
Ultima actualizare: 2013-05-24 13:10:21

INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE DE AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD in anul 2011

1.

Anul de raportare:2011

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Sediul : Piaţa Petru Rareş, nr. 1, RO-420080, Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud

Nr.telefon/fax : 0263/231474; 0263/214750                               

Adresa e-mail : cjbn@portalbn.ro

Adresa pagina de Internet : www.portalbn.ro                              

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Direcţia Programe, Integrare Europeană, Lucrări Publice – Comparimentul mediu şi uitlităţi publice

Nr. telefon/fax: 0263/215503; 0263/213760                               

Adresa e-mail : cjbn@portalbn.ro                              

Persoane de contact : Bodnariu Simona                              

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Planuri şi programe de acţiune

 Master Plan privind sistemul integrat de gestiune a deşeurilor municipale din judeţul Bistriţa Năsăud

Luni – Joi

între orele 07,30-16

Vineri

între orele 07,30-13,30

2.

Planuri şi programe de acţiune

Master Plan privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate în judeţul Bistriţa Năsăud

Luni – Joi

între orele 07,30-16

Vineri

între orele 07,30-13,30

3.

Planuri şi programe de acţiune

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Bistriţa - Năsăud

Luni – Joi

între orele 07,30-16

Vineri

între orele 07,30-13,30

4.

Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitate biologică şi componentele sale

„Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în       perimetrul de ameliorare Dumitriţa”

Luni – Joi

între orele 07,30-16

Vineri

între orele 07,30-13,30

5.

Suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitate biologică şi componentele sale

“Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”

 

Luni – Joi

între orele 07,30-16

Vineri

între orele 07,30-13,30

2

Anul de raportare:2011

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: SC AQUABIS SA

Sediul: str. Parcului, nr. 1, Bistrita

Nr. telefon/fax: 0263/214014,0263/216608

Adresa de e-mail:office@aqabis.ro

Adresa pagina internet:www.aquabis.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Relatii cu Publicul

Nr. telefon/fax: 0263/214014,0263/216608

Adresa de e-mail: office@aqabis.ro

Persoane de contact: Manzat Dumitru

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Reglementari privind activitatile desfasurate in cadrul serviciilor de alimentare cu apa-canal, obligatiile si drepturile operatorilor si ale beneficiarilor

Regulamentele serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

Datele prezentate sunt disponibile pe suport: -hartie

-electronic

Program:

Luni-joi: 730-1600

Vineri: 730-1330

Pentru alte date, la cerere, se emit documentele corespunzatoare.

2.

Hotarari privind stabilirea tarifelor la apa potabila si canalizare

Aprobari tarife

3.

Certificarea sistemului integrat calitate-mediu-securitate

Certificat  SR EN ISO   9001-2008

                SR EN ISO 14001-2005

                OHSAS       18001-2007

4.

Acreditarea laboratoarelor statiilor de tratare si epurare Bistrita

Certificat de acreditare LI 688 conform  SR EN ISO/CEI 17025-2005

5

Inregistrarea laboratorului de tratare a apei Bistrita care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile

Certificat de inregistrare nr. 92 conform  Ordinului nr. 764/2005

6.

Monitorizarea calitatii apei potabile, a apei din retea si a apei epurate din sistemele: Bistrita, Birgau si Rodna (lunar)

Raport calitate

7.

Autorizatii emise de: Administratia Nationala Apele Romane;

Agen’ia pentru Protectia Mediului;

Directia de Sanatate Publica;

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

Autorizatii functionare

8.

Prezentare activitatea anuala a societati

Raportul anual SC AQUABIS SA

9.

Parametri calitativi ai apei potabile (lunar)

Buletin de analiza apa potabila

10.

Documentare pentru lucrari de licenta si atestare

Practica studenti si elevi in Statiile de tratare si epurare

11.

Descriere fluxuri tehnologice, analize, metode de dezinfectie, poze, probe practice

Vizita elevi, studenti in Statiile de tratare si epurare

3.

Anul de raportare:2011

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Denumirea autorităţii publice care completează formularul:Administratia Nationala “Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, S.G.A. Bistrita-Nasaud

Sediul: Bistrita,Str.Avram Iancu nr.9

Nr. telefon/fax: 0263 217146;nr.fax:0263 232255

Adresa de e-mail:dispecerat@sgabn.dast.rowater.ro

Adresa pagina internet:

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0263 217146;nr.fax:0263 232255

Adresa de e-mail: presa@sgabn.rowater.ro

Persoane de contact:ing. Barbos Mirela-purtator de cuvant SGA BN

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1

-management calitativ si cantitativ al apelor de suprafata si subterane din bazinul Hidrografic Somes Tisa

-date statistice privind situatia hidrologica 

-poluari accidentale 

-programe de etapizare impuse la utilizatorii importanti de apa

Indicatori cantitativo-calitativi ai apelor

Luni-Joi

Orele :7.00-15.30

Vineri

Orele: 7.00-13.00

la cerere

 

2

-investitii-lucrari specifice de amenajari hidrotehnice;lucrari de intretinere si reparatii 

-program de prevenire si combatere a efectelor inundatiilor

-realizarea planului de aparare

-analiza economica

Managementul de bazin

Luni-Joi

Orele :7.00-15.30

Vineri

Orele: 7.00-13.00

la cerere

 

3.

-Documente privind strategia si politicile in domeniul apelor, gospodaririii apelor

-Legislatie privind apele

Factori:activitati ori masuri

Luni-Joi

Orele :7.00-15.30

Vineri

Orele: 7.00-13.00

la cerere

4.

Informari in regim de urgenta privind siguranta populatiei impotriva inundatiilor

Starea sanatatii si sigurantei populatiei

Luni-Joi

Orele :7.00-15.30

Vineri

Orele: 7.00-13.00

la cerere

4.

Anul de raportare:2011

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: RNP-ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL MUNTII RODNEI R.A.

Sediul: loc. Rodna, Str. Principala, nr. 1445,

Nr. telefon/fax: Tel.0263/377715 ; fax. 0263/377181

Adresa de e-mail: parcrodna@email.ro apnmr@bistrita.rosilva.ro

Adresa pagina internet: www.parcrodna.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0731/870252

Adresa de e-mail: iusan2000@yahoo.com

Persoane de contact: biolog Dr. Iusan Claudiu

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1

Baza de date biodiversitate

7.000 specii

Informatia publica cu exceptia locatiei speciilor endemice

2

Harti turistice, amenajistice

Proprietari, administratori teren, harti amenajistice

Disponibilitate publica

3

Plan de Management

Teme, obiective, actiuni, prioritati de management

Public pe site-ul parcului

 

 

 

 

5.

Anul de raportare:2011

Judeţul: Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistrita

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primăria municipiului Bistriţa

Sediul: Piaţa Centrală, nr. 6, Bistriţa

Nr. telefon/fax: telefon: 0263-223923, fax: 0263-231046

Adresă de e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Adresă pagină internet: www.primariabistrita.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Compartiment Protecţia Mediului

Nr. telefon/fax: telefon: 0263-223923 int. 136, fax: 0263-231046

Adresă de e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Persoane de contact: Mic Simona, Bindea Livia, Morar Zorica, Găurean Adrian

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

  1.  

Aerul si atmosfera

Apa

Solul

Raport anual/lunar asupra starii mediului in municipiul Bistrita, document transmis periodic de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita – Nasaud

Informatiile sunt disponibile la cerere, de luni pana vineri, in intervalul orar: 8.30 – 16.00, atat la sediul primariei din Piata Centrala nr. 6 cat si la Centrul de Informare si Educatie Ecologica din str. Axente Sever, nr. 1

  1.  

Deşeuri

- Cantitati lunare de deseuri industriale reciclabile colectate de agenti economici autorizati din municipiul Bistrita (hartie – carton, metale, mase plastice, DEEE);

- Cantitati lunare de deseuri menajere depozitate in depozitul municipal de deseuri,

- Cantitati de DEEE-uri colectate cu ocazia campaniilor trimestriale de colectare

- Puncte de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice in

municipiul Bistrita

- Programul de colectare selectivă a deşeurilor în instituţiile publice conform Legii nr. 132/2010

 

- Informatiile sunt disponibile la cerere, de luni pana vineri, in intervalul orar: 8.30 – 16.00

-Informatiile cu privire la punctele de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice amenajate in municipiul Bistrita sunt publicate pe site-ul oficial al primariei municipiului Bistrita

  1.  

Avize, acorduri si autorizaţii de mediu

Coordonate ale agentilor economici pentru care Primaria municipiului Bistrita elibereaza aviz pentru colectarea deseurilor industriale: denumire, sediu, puncte de colectare a deseurilor, nr. telefon

Informatiile sunt disponibile la cerere, de luni pana vineri, in intervalul orar: 8.30 – 16.00

  1.  

Legislaţie

Legislatie emisa la nivel central sau local, care vizeaza protectia mediului inconjurator

Furnizam copii ale actelor normative privind protectia mediului inconjurator, la cerere, de luni pana vineri in intervalul orar: 8.30 – 16.00

  1.  

Măsuri administrative

Organizarea pe raza municipiului Bistrita a campaniilor de curatenie de primavara si toamna

Programul actiunilor planificate in perioada respectiva este publicat in mass-media, iar precizari legate de modul de desfasurare sunt furnizate la cerere, de luni pana vineri, in intervalul orar: 8.30 – 16.00

  1.  

Măsuri administrative

Anunturi publice, in conformitate cu Ordinul   nr. 860/26.09.2002

pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu

Anunturile sunt afisate la sediul Primariei municipiului Bistrita din str. Piata Centrala, nr.6.

  1.  

Strategii si politici

Agenda locala 21-Strategia locala de dezvoltare durabila a municipiului Bistrita

Documentul este publicat pe site-ul oficial al Primariei municipiului Bistrita www.primariabistrita.ro

  1.  

Planuri si programe de acţiune

- Program de actiuni educative organizate de Primaria municipiului Bistrita in cadrul calendarului evenimentelor ecologice: “Ziua mondiala a apei”, “Ziua pamantului”, “Ziua parcurilor”, “Luna padurii”, “Ziua mondiala a mediului”, “Ziua europeana fara autoturism”, etc.

- Program de educatie ecologica derulat de catre Primaria Bistrita la Centrul de Informare si Educatie Ecologica situat in Bistrita, str. Axente Sever, nr. 1

- Programul actiunilor planificate in perioada respectiva este publicat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, iar precizari legate de modul de desfasurare sunt furnizate la cerere, de luni pana vineri, in intervalul orar: 8.30 – 16.00;

- Calendarul anual al evenimentelor ecologice este publicat pe site-ul oficial al Primariei municipiului Bistrita www.primariabistrita.ro;

- De asemenea, modul in care se desfasoara aceste actiuni este afisat permanent in perioada corespunzatoare, in incinta Centrului de Informare si Educatie Ecologica din Bistrita, str. Axente Sever, nr. 1, unde accesul publicului este permis de luni pana vineri, in intervalul orar 9.00-16.00

  1.  

Sănătatea populaţiei

- Organizarea actiunilor de igienizare pe domeniul public al municipiului Bistrita

Programul actiunilor planificate este furnizat la cerere, de luni pana vineri, in intervalul orar: 8.30 – 16.00;

 

6.

Anul de raportare:2011

Judeţul: Bistriţa-Năsăud, orasul Beclean

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primaria orasului Beclean

Sediul: Aleea Ghiocelului nr. 6, Beclean Jud. Bistrita Nasaud,

Nr. telefon/fax: 0263343687 / 0263343686

Adresa de e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

Adresa pagina internet: www.primariabeclean.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:  Relatii cu publicul

Nr. telefon/fax: 0263343687 / 0263343686

Adresa de e-mail: iuliana_denes@yahoo.com

Persoane de contact: Diugan Caius si Iuliana Denes

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Raport anual de mediu

Date privind factorii de mediu (apa, aer, sol, biodiversitate).

Toate informatiile sunt disponibile la cerere de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00.

2.

Masuri administrative

-Hotarari de Consiuliu Local ce privesc probleme de mediu.

-Organizarea  campaniilor de curăţenie primăvară/toamnă pe raza oraşului Beclean şi a cartierelor aparţinătoare.

-Anunţuri publice, în conformitate cu Ordinul   nr. 860/26.09.2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.

-Programul privind colectarea deseurilor menajere.

-Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

 

3.

Planuri si programe de actiune

-Program de acţiuni educative organizate în cadrul calendarului evenimentelor ecologice.

-Programe de amenajare si dezvoltare peisagistica.

 

4.

Informatii privind generarea si gestionarea deseurilor

Date statistice privind cantitatea de deseuri menajere precum si deseurile electrice si electronice generate-colectate de la populatie si agentii economici.

5.

Starea sanatatii si siguranta populatiei

-Planuri si programe de aparare impotriva inundatiilor si situatiilor de urgenta.

-Verificarea documentatiei care sta la baza eliberarii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructii.

-Verificarea starii de salubritate a subsolurilor blocurilor de locuinte.

-Organizarea actiunilor de igienizare pe domeniul public al orasului.

 

6.

Strategii şi politici

 

-Strategia locală de dezvoltare durabilă a oraşului Beclean.

 

7.

Anul de raportare:2011

Judeţul: Bistriţa-Năsăud, orasul Singeroz-Bai

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primaria Singeorz-Bai

Sediul: Singeorz-Bai, str. Izvoarelor, nr. 2

Nr. telefon/fax: 0263/370.598, 0236/370749

Adresa de e-mail:info@singeorz-bai.ro

Adresa pagina internet:www.singeorz-bai.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia:  Serviciul de Salubritate

Nr. telefon/fax: 0740672580

Adresa de e-mail: elfriedepreotu@yahoo.com

Persoane de contact:Preotu Elfriede Antonela

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Investitii de mediu

Programe si proiecte ale administratiei publice locale

Prin afisare+conditiile legii 544/2011

2.

Tarife salubritate

Tarifele practicate de operator

Prin afisare

8.

Anul de raportare:2011

Judeţul: Bistriţa-Năsăud, orasul Nasaud

Denumirea autorităţii publice care completează formularul: Primaria orasului Nasaud

Sediul: Piata Unirii, nr. 15, Nasaud

Nr. telefon/fax: 0263361027, 0236361029

Adresa de e-mail:pon@primarianasaud.ro

Adresa pagina internet:www.primarianasaud.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Gestiunea Deseurilor, Mediu si Transporturi

Nr. telefon/fax: 0263361027, 0236361029

Adresa de e-mail: gospodarire_comunala@primarianasaud.ro

Persoane de contact:Moldovan Mihai

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Aerul si atmosfera

Informatii privind potentialii poluatori

din oficiu

2.

Apa

Starea nivelurilor apelor in situatii speciale, verificari ale malurilor, in ceea ce priveste deseurile, regularizari cursuri ape

din ofociu si la cerere

3.

Solul

Zone predispuse la alunecari de teren, consolidari impotriva eroziunii.

Informatii despre rampa de gunoi si a depozitelor neautorizate

din oficiu

4.

Deseuri

Depozitari ilegale, locuri de depozitare insuficiente, cantitati

din oficiu

5.

Masuri administrative

Pe baza legislatiei, somatii, procese verbale de contraventie pentru cei care incalca legea.

din ofociu si la cerere

6.

Planuri si programne de actiune

Analize economice, ipoteze, studiu de zona

din ofociu si la cerere


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.