Formularul online de inregistrare

                         Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu accesati:Raportare ANPM

           Important!     Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM va rugam 

                                                 sa le sesizati la adresa de  e-mail:  suportsim[@]anpm.ro

Bistrita-Nasaud

Pentru consultare site vechi APM , click aici

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD

Strada Parcului, nr.20, cod. 420035, Bistrita, Tel. 0263/224064, Fax. 0263/223709,

E-mail: office[@]apmbn.anpm.ro

 

 

                                                                                   ANUNȚ

                    PRELUNGIRE TERMEN DE ÎNSCRIERE ÎN PROIECTUL „RECICLĂM, NU POLUĂM !”

 

Având în vedere numărul redus de unități de învățământ înscrise în proiectul „RECICLĂM, NU POLUĂM !”, proiect educațional de protecție a mediului,  organizat de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Organizația Eco Positive și SisCoBat – reprezentată prin operator autorizat de colectare a DEEE - ISIP MINA I.I.  și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, vă aducem la cunoștință că perioada de înscriere în acest proiect se va prelungi până la data de 08.04.2024.

 

ANUNȚURI IMPORTANTE

În vederea raportării datelor privind gestionarea deșeurilor și chimicalelor, vă informăm că, în cadrul aplicației electronice on-line Sistem Integrat de Mediu (SIM), sunt deschise următoarele aplicații:

 • SIM-SD (Statistica Deșeurilor) – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2023, cu următoarelele subdomenii:
 • Chestionar PRODDES – pentru operatorii economici generatori de deșeuri periculoase și nepericuloase;
 • Chestionar COL/TRAT – pentru operatorii economici colectori/ valorificatori de deșeuri;
 • Chestionar TRAT – pentru deținătorii instalațiilor de tratare a deșeurilor.
 • Chestionar MUN – pentru  operatorii economici de salubritate;
 • Chestionar NĂMOL – pentru operatorii economici deținători de stații de epurare;
 • SIM-SCP (Substanțe Chimice Periculoase) – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2023

 

 • SIM-DEEE (DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE) - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2022

 

 • SIM-AMBALAJE - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2022, cu următoarele anexe:
 • Anexa 1- pentru operatorii economici producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, care își îndeplinesc în mod individul obiectivele pentru ambalaje;
 • Anexa 3 - pentru opertorii economici colectori, reciclatori, valorificatori și comercianți de deșeuri de ambalaje și operatorii de salubritate care desfășoară și activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje.
 • Anexa 4 – pentru Autorități ale administrației publice locale

Operatorii economici sunt rugați, în functie de activitatea desfașurată și de obligațiile legale care le revin, să acceseze  linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raporteze în SIM, în format electronic, datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte.

 

 

Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 in APM BN – Chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului. Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, APM BN a implementat în anul 2021 un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!

 

                                                           

                                                   În atenția operatorilor instalațiilor medii de ardere

 

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, începând cu 1 ianuarie 2024 operarea instalațiilor medii de ardere existente cu o putere termică nominală mai mare de 5 MWt și mai mică de 50 MWt este permisă cu condiția înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută la secțiunea A din anexa nr. 4 (art. 5 alin.(1) și alin.(2) lit. (b)), respectiv autorizării acestora în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Notificare MCP model Legea 188

           

                                                                  28 august 2023

                                                                    ANUNȚ PUBLIC

privind dezbaterea publică a Propunerii de Plan de menginere a calitătii aerului în judetul Bistrita-Năsăud, pentru perioada 2023-2027

 

             

            Propunerea de Plan de menținere a calitătii aerului în județul BistrițaNăsăud, pentru perioada 2023-2027 poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Piata Petru Rares, nr.1-2, camera 118, de luni până vineri între orele 08.00-14.00 si pe portalul Consiliului Județean Bistrita-Năsăud la adresa de internet www.portalbn.ro prin accesareaurmătorului link:

https://www.portalbn.ro/portal/bistritanasaud/portal.nsf/_AllByUNID/planul-de-mentinere-a-calitatii-aerului-injudetul-bistritanasaud-20232027-0001920e?OpenDocument

                                                    

                                                                                11 august 2023

                                                    ANUNȚ PUBLIC privind elaborarea Propunerii de

Plan de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027

             

             Propunerea de Plan de menținere a calității aerului în județul BistrițaNăsăud, pentru perioada 2023-2027 poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru Rareș, nr. 1-2, Biroul mediu, transport județean, Compartimentul mediu, utilități publice, de luni până vineri între orele 10.00-14.00 și pe portalul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la următoarea adresă:

https://servicii.portalbn.ro/portal/bistritanasaud/portal.nsf/AllByUNID/7BBDBE32807A09C5C2258A0800315794/$FILE/ Propunere%20Plan%20mentinere%20calitate%20aer%202023-2027.pdf                                                                       

 

 

Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

 

 

Anunț

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

ANUNȚ IMPORTANT

Începând cu data de 14.03.2022 la sediul instituției

PROGRAMUL PRIMIRI DOCUMENTE / ELIBERARE ACTE DE REGLEMENTARE:

zilnic de luni pînă joi între orele 09.00-13.00

vineri între orele 09.00 - 12.00

Documentațiile pot fi depuse în continuare și on line (în limita a 10MB/email) la adresa de e-mail:  office@apmbn.anpm.ro

Se vor putea realiza operațiuni de încasare tip cash, însă Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița - Năsăud recomandă în continuare cetățenilor să folosească mijloacele on-line de plată pentru tarifele aferente procedurii de obținere a actelor de reglementare pentru planuri/programe/ proiecte/ activități.

 

Plata tarifelor aferente derulării procedurilor de reglementare se va realiza astfel :

CONT IBAN RO37TREZ1015032XXX000269 deschis la Trezoreria Bistriţa

beneficiar: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD, COD FISCAL 5291652

Str. Parcului, nr.20, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, cod poștal 420035

 

Informare-Valabilitatea acte de reglementare

        Având în vedere prevederile Legii 55 /2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se menține valabilitatea actelor de reglementare emise de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud care expiră pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

 

 

ANUNȚ IMPORTANT- 26 Octombrie 2021

APM Bistrița - Năsăud aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta instituției este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS - COV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS - COV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15 - a zi și a 180 - a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-COV-2.

 

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, poștă sau e-mail la următoarele adrese:

Adresa poștală: str. Parcului, nr.20, cod poștal: 420035

e-mail: office@apmbn.anpm.ro

Tel.0263/224064; 0263/236382; Fax 0263/223709

Plata tarifelor aferente derulării procedurilor de reglementare se va realiza astfel :

CONT IBAN RO37TREZ1015032XXX000269 deschis la Trezoreria Bistriţa

beneficiar: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD, COD FISCAL 5291652

Str. Parcului, nr.20, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, cod poștal 420035

 

IMPORTANT - site  defect-in perioada 28 mai 2021 pina in 16 iunie 2021- 

APM BN -Documente sunt puse pe site vechi  in perioada 28 mai 2021 pina in 16 iunie 2021- (  siteul nou a fost defect)...detalii pe site vechi .. aici...

 

A.P.M. Bistrița - Năsăud anunță publicul

 

Începând cu data de 05.01.2021, se reia activitatea de relații cu publicul la sediu de luni până vineri în următoarele condiţii:

- Accesul în instituție va fi permis numai cu mască;

- În incintă purtarea măștii este obligatorie astfel încât nasul și gura să fie acoperite;

- Este obligatorie dezinfectarea mâinilor la intrarea în incintă;

- Distanța între persoane va fi de minim 2 metri.

PROGRAMUL PRIMIRI DOCUMENTE / ELIBERARE ACTE:

zilnic de luni pînă joi între orele : 09.00-13.00 si vineri între orele 09.00 - 12.00

Se vor putea realiza operațiuni de încasare tip cash, însă Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița - Năsăud recomandă în continuare cetățenilor să folosească mijloacele on-line de plată pentru tarifele aferente procedurii de obținere a actelor de reglementare pentru planuri/programe/ proiecte/ activități.

Plata tarifelor aferente derulării procedurilor de reglementare se va realiza astfel :

CONT IBAN RO37TREZ1015032XXX000269 deschis la Trezoreria Bistriţa

beneficiar: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD, COD FISCAL 5291652

Str. Parcului, nr.20, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, cod poștal 420035

 

ANUNȚ-  29 octombrie 2020

        În vederea luării măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 și a nivelului de răspândire al acestuia, începând cu data de 30.10.2020 depunerea fizică a documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, curier, e-mail sau fax.

Documentațiile pentru plan/programe, autorizații de mediu și memoriile de prezentare (documentaţii noi, completări la documentaţii depuse, etc) vor fi transmise în format tipărit prin poștă sau curier la adresa: str. Parcului, nr. 20, Bistrita. Pentru o comunicare eficientă şi rapidă sunt necesare datele de contact ale titularilor (adrese de e-mail şi/sau numerele de telefon și fax);

       Actele administrative emise de APM Bistriţa-Năsăud vor fi transmise beneficiarilor la adresa de corespondență electronică indicată de către aceștia.

                  Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate prin telefon, fax sau email, astfel:

Adresa: str. Parcului, nr. 20, Bistrita, 420035

Telefon (0263) 224064 ; Fax: (0263) 223709

e-mail: office@apmbn.anpm.ro

Plata tarifelor aferente derulării procedurilor de reglementare se va realiza în CONT: RO37TREZ1015032XXX000269, deschis la Trezoreria Bistriţa

beneficiar: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD

Str. Parcului, nr.20, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, cod poștal 420035, COD FISCAL 5291652

 

 

 

 Declaratii de Avere si Interese  2019

 http://www.anpm.ro/web/apm-bistrita/declaratii-de-avere

 precum si :

Arhiva APM Bistrita _ Declaratii de Avere si Interese 2019.rar - (11,5 MB)

 

Declaratii de Avere si Interese  2009-2018 

Din lipsa de spatiu site ...ANPM a trasferat Declaratiile de avere si interese la urmatorul link: 

Arhiva declaratii de avere ANPM + APM-uri 2009-2018 (7.63Gb);   

 

 ANUNȚ   Viza anuala 18 iunie 2020

       AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BISTRIȚA-NĂSĂUD informează persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

Conform prevederilor ordinului menţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Ţinând cont de data intrarii în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150 /11.06.2020, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 08 septembrie au obligaţia de a solicita la APM BISTRIȚA-NĂSĂUD viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

 • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
 • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM BISTRIȚA-NĂSĂUD rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
 • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
 • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Formulare necesare depunerii solicitarii vizei anuale:

Pentru detalii descarca: 

 1. Cerere viza anuala conform Anexa 1 Ordin 1150/2020
 2. Declaratie pe propria raspundere-viza anuala conform Anexa 2 Ordin 1150/2020

Important:

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița Năsaud anunță publicul interesat că în data de 11 iunie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr . 495:

Ordinul intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial

Anunt 15 iunie 2020

A.P.M. Bistrița - Năsăud anunță publicul că, începând cu data de 15.06.2020, se reia activitatea de relații cu publicul la sediu de luni până vineri în următoarele condiţii:

 •  Accesul în instituție va fi permis numai cu mască;
 •  În incintă purtarea măștii este obligatorie astfel încât nasul și gura să fie acoperite;
 • Este obligatorie dezinfectarea mâinilor la intrarea în incintă;
 •  Distanța între persoane va fi de minim 2 metri.

 

        Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).Menționăm că orice solicitare adresată instituției noastre care implică date de identificare va fi însoțită de formularul de acceptare a prelucrării datelor. Formularul de acceptare a prelucrării datelor poate fi descărcat     AICI…    

                

        Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu : Ordin 1171 - 2018.PDFANEXA NR 1 Cerere.pdfANEXA NR. 2 Declaratie pe propria raspundere.pdf

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță deschiderea sesiunii 2/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate   

Despre APM, 

Agentia pentru Protectia Mediului functioneaza in baza prevederilor Hotararii de Guvern 918/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului , domeniul de competenta fiind stabilit in baza  prevederilor Legii Protectiei Mediului nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare precum si a altor dispozitii din acte normative din domeniu.

Agentia pentru Protectia Mediului actioneaza prin toate mijloacele prevazute de lege si pe intregul teritoriu de care raspunde, pentru protectia si ameliorarea starii mediului si a calitatii vietii, cu luarea in considerare a necesitatii punerii in aplicare pe plan local a prevederilor conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si realizarii obiectivelor, programelor si planurilor de actiuni dezvoltate in baza acestor conventii si acorduri.

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita Nasaud organizeaza activitati cu scop instructiv, formativ si educational, asigura informarea curenta a populatiei, a autoritatilor administratiei publice locale si a serviciilor descentralizate ale celorlalte autoritati publice centrale cu privire la starea si evolutia calitatii mediului in teritoriu, dezvolta cooperarea cu mass-media si publica materiale avind ca scop sensibilizarea opiniei publice, implicarea populatiei si a comunitatilor locale in sustinerea si aplicarea masurilor privind protectia mediului, conservarea naturii si a diversitatii biologice, reconstructia ecologica a zonelor deteriorate si ameliorarea calitatii vietii in zonele afectate de poluare. Agentia pentru Protectia Mediului organizeaza consultari publice cu privire la problemele de mediu din judet, analizeaza si ia in considerare in procesul de luare a deciziilor observatiile formulate de reprezentantii societatii civile.