Back

Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru„PUZ - Construire case de locuit şi funcţiuni complementare”, titular : SC EUROBIS CONSTRUCT SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupradepunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru PUZ - Construire case de locuit şi funcţiuni complementare”, în municipiul Bistriţa, str. Subcetate, fn,titular: SC EUROBIS CONSTRUCT SRLşi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între 8.00 -14.00.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 de la data publicării anunţului.

Data afişării anunţului pe site: 23.11.2010.