Starea Mediului in Judetul Bistrita Nasaud

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud face monitorizarea factorilor de mediu:

 

AER,

APA,

SOL,

VEGETATIE,

si

ZGOMOT

pe intreg arealul judetului Bistriţa-Năsăud conform urmatoarei harti:

 

INDICATORI MONITORIZATI

 

Monitorizarea aerului

  • probe de lunga durată (24 h) (SO2, NO2, NH3 / zilnic) – 4 puncte în municipiul Bistriţa (zona industrială, zona depozitelor de deşeuri menajere, Parcul Municipal şi zona de intrare în oraş a aportului de poluanţi pe direcţia predominantă de bătaie a vântului NV);

  • probe de scurtă durată (30 minute) (SO2, NO2, NH3 /1 lună)– 6 puncte –  3 localităţi urbane – Beclean, Năsăud şi Sângeorz Băi şi 3 localităţi rurale reprezentative – Rodna, Lechinţa şi Prundu Bârgăului;

  • pulberi in suspensie PM10 / zilnic– 1 punct – sediu APM;

  • pulberi sedimentabile – 12 puncte ( 4 puncte în municipiul Bistriţa – zona industriala, zona depozitelor de deşeuri menajere, Parcul Municipal şi zona de intrare în oraş a aportului de poluanţi pe direcţia predominantă de bătaie a vântului NV, 2 puncte în oraşul Beclean – zonă trafic intens şi zona industrială şi câte 1 punct în Năsăud, Sângeorz Băi, Prundu Bârgăului, Rodna, Lechinţa, Anieş;

  • precipitatii (pH, alcalinitate, amoniu, azotiţi, azotaţi, sulfaţi, cloruri, Ca, reziduu fix, conductivitate / săptămânal) – 2 puncte în municipiul Bistriţa ;

  • zona industrială şi sediu APM.

 

Monitorizarea zgomotului– lunar 13 puncte de monitorizare –10 puncte în municipiul Bistriţa ( artere principale şi noduri stradale) şi câte un punct în localităţile urbane Beclean, Năsăud şi Sângeorz Băi.

 

Monitorizarea apelor de suprafaţă(pH, substanţe organice, alcalinitate, amoniu, azotiţi, azotaţi, sulfaţi, cloruri, Ca, Fe, reziduu fix, conductivitate) – 5 puncte de monitorizare aval de staţiile de epurare, 1 punct pe Someşul Mare la ieşirea din judeţ, 2 puncte de monitorizare -amonte şi aval de SC ROMBAT SA şi 2 puncte în localitatea Livezile (aport de poluanţi de  pe Valea Bargaului şi crescătorii de animale), 1 punct amonte staţia de tratare a apei a municipiului Bistriţa, 1 punct la confluenţa râurilor Şieu şi Someşul Mare, 1 punct la Valea Băiloi, lacul Colibiţa, 1 fântână la 2 luni în zone vulnerabile la nitriţi).

 

Monitorizarea apelor uzate((pH, substanţe organice, suspensii, amoniu, azotiţi, azotaţi, sulfaţi, cloruri, Ca, Fe, reziduu fix, extractibile)- 5 puncte de monitorizare a apelor uzate evacuate în emisari de la staţiile de epurare şi 2 puncte de monitorizare ape uzate industriale.

 

Monitorizare sol şi vegetaţie(sol - 6 indicatori suprafaţă şi 6 indicatori adâncime: pH şi metale grele: Pb, Zn, Cu, Cr, Cd - vegetaţie - metale grele: Pb, Zn, Cu, Cr, Cd )– 5 puncte de monitorizare în municipiul Bistriţa (2 puncte în zona industrială, 1 punct în zona depozitelor de deşeuri menajere, 1 punct în zona rezidenţiala în 1 punct în zonă de trafic intens), 2 puncte în oraşul Beclean – zona trafic intens şi zona industrială, câte 1 punct în oraşele Năsăud şi Sângeorz Băi şi câte 1 punct în localităţile rurale Şanţ, Rodna, Maieru, Tureac, Uriu, Lechinţa.

 

Monitorizare soluri afectate de depozitări de deşeuri(6 indicatori suprafaţă şi 6 indicatori adâncime: pH si metale grele: Pb, Zn, Cu, Cr, Cd )– 1 punct în zona iazului decantor de la Rodna, 2 puncte în municipiul Bistriţa ( zona depozitelor menajere şi depozitul industrial), 1 punct la Beclean în zona iazului decantor de la SC Dan Steel Group Beclean SA.