Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amenajare străzi în comuna Ilva Micăl” – în Ilva Mică, intravilan şi extravilan, titular: COMUNA ILVA MICĂ.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Amenajare străzi în comuna Ilva Micăl”, propus a fi amplasat în: Ilva Mică, intravilan şi extravilan, titular: COMUNA ILVA MICĂ. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 11.11.2010.

Data afişării anunţului pe site: 04.11.2010.