Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Înfiinţare atelier tâmplărie şi achiziţii echipamente specializate pentru activitatea de procesare a lemnului (prin P.N.D.R. 2007-2013)” – în localitatea Maieru, str. Principală, nr. 711, titular: SC FARNABTEX SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Înfiinţare atelier tâmplărie şi achiziţii echipamente specializate pentru activitatea de procesare a lemnului (prin P.N.D.R. 2007-2013)”,propus a fi amplasat în: localitatea Maieru, str. Principală, nr. 711, titular:  SC FARNABTEX SRL. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 18.11.2010.

Data afişării anunţului pe site: 10.11.2010.