Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Amenajare alei de acces, spaţii verzi, locuri de joacă pe traseul DN 17 în localitatea componentă Unirea”, în municipiul Bistriţa, domeniul public al loc. comp. Unirea, traseul DN 17, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare alei de acces, spaţii verzi, locuri de joacă pe traseul DN 17 în localitatea componentă Unirea”, în municipiul Bistriţa, domeniul public al loc. comp. Unirea, traseul DN 17, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 30.06.2011            .

 

Data afişării anunţului pe site: 23.06.2011.