Navigation is temporarily unavailable.
Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Construire parc producţie energie solară fotovoltaică, cu capacitate de 2,4 MW” – în localitatea Lechinţa, extravilan, titular: SC SUN FARMING ENERGY SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Construire parc producţie energie regenerabila solară fotovoltaică, cu capacitate de 2,4 MW”, propus a fi amplasat în: localitatea Lechinţa, extravilan, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:SC SUN FARMING ENERGY SRL. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 17.03.2011.

Data afişării anunţului pe site: 10.03.2011.