Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire pensiune agroturistică şi alimentaţie publică, în regim de înălţime P+1E+M, amenajare lac de agrement, drumuri de acces, parcări, trotuare”,în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, extravilan,mal stâng râul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: IUGA VASILE.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Construire pensiune agroturistică şi alimentaţie publică, în regim de înălţime P+1E+M, amenajare lac de agrement, drumuri de acces, parcări, trotuare,în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, extravilan,mal stâng râul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: IUGA VASILE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 26.05.2011.

 

Data afişării anunţului pe site: 19.05.2011