Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Dezafectare depozit de produse petroliere” – în municipiul Bistriţa, str. Valea Căstăilor, nr. 11, titular: SC O.M.V. PETROM S.A.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “Dezafectare depozit de produse petroliere”, propus a fi amplasat în: municipiul Bistriţa, str. Valea Căstăilor, nr. 11, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:SC O.M.V. PETROM S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 31.03.2011.

Data afişării anunţului pe site: 24.03.2011.