Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Extindere reţea gaze naturale în lungime de 170 m, soluţie subterană. Realizare branşamente gaze naturale din reţeaua propusă, montare posturi de reglare şi măsurare, la limita de proprietate, pe terenul proprietate”, în municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 40 D, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: NEGREA MARIUS pentru SC CONSULT IMOBIL SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Extindere reţea gaze naturale în lungime de 170 m, soluţie subterană. Realizare branşamente gaze naturale din reţeaua propusă, montare posturi de reglare şi măsurare, la limita de proprietate, pe terenul proprietate”, în municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 40 D, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: NEGREA MARIUS pentru SC CONSULT IMOBIL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  27.10.2011.

 

Data afişării anunţului pe site: 20.10.2011.