Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Înfiinţare livadă intensivă de cireş şi prun”, prin PNDR, în localitatea Tonciu, extravilan, comuna Galaţii Bistriţei, titular: I.I. ORBAN ZSOLT-ALEXANDRU.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Înfiinţare livadă intensivă de cireş şi prun”, prin PNDR, în localitatea Tonciu, extravilan, comuna Galaţii Bistriţei, titular: I.I. ORBAN ZSOLT-ALEXANDRU

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 4.05.2011.

Data afişării anunţului pe site: 27.04.2011