Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “P.N.D.R. - Construire agropensiune ”CRISTINA” – în localitatea Nepos, extravilan, fn, comuna Feldru, titular: SOCACIU CRISTINA GABRIELA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “P.N.D.R.-Construire agropensiune ”CRISTINA”, propus a fi amplasat în: localitatea Nepos, extravilan, fn, comuna Feldru, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:SOCACIU CRISTINA GABRIELA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 31.03.2011.

Data afişării anunţului pe site: 24.03.2011.