Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “P.O.S. – Modernizarea societăţii SC SOMPLAST SA Năsăud prin dezvoltarea capacităţii şi capabilităţii de producţie” – în oraşul Năsăud, str. George Coşbuc, nr. 147, titular: SC SOMPLAST SA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “P.O.S. – Modernizarea societăţii SC SOMPLAST SA Năsăud prin dezvoltarea capacităţii şi capabilităţii de producţie”, propus a fi amplasat în: oraşul Năsăud, str. George Coşbuc, nr. 147, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:SC SOMPLAST SA. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 17.03.2011.

Data afişării anunţului pe site: 10.03.2011.