Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “PNDR – Prima împădurire a terenurilor agricole” – în localitatea Dumitra, extravilan, ridurile „Dealul Pinticului” şi „Între Dealuri”, titular: MARTIŢA PAUL VIOREL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: “PNDR – Prima împădurire a terenurilor agricole”, propus a fi amplasat în: localitatea Dumitra, extravilan, ridurile „Dealul Pinticului” şi „Între Dealuri”, jud. Bistriţa-Năsăud, titular:MARTIŢA PAUL VIOREL. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 03.03.2011.

Data afişării anunţului pe site: 24.02.2011.