Back

Anunţ public privind decizia finală pentru „Plan Urbanistic Zonal- Staţie distribuţie carburanţi şi spălătorie auto”, în oraşul Năsăud, str. Iulian Marţian, fn, titular : SC SĂLĂUŢA SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia finală  pentru „Plan Urbanistic Zonal- Staţie distribuţie carburanţi şi spălătorie auto”, în oraşul Năsăud, str. Iulian Marţian, fn, titular : SC SĂLĂUŢA SRL.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea „Plan Urbanistic Zonal- Staţie distribuţie carburanţi şi spălătorie auto”, înoraşul Năsăud, str. Iulian Marţian, fn,nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală că„Plan Urbanistic Zonal- Staţie distribuţie carburanţi şi spălătorie auto”, în oraşul Năsăud, str. Iulian Marţian, fn,nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Data afişării anunţului pe site: 21.02.2011.