Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extracţie nisipuri şi pietrişuri pentru lac piscicol”,în perimetrul Branişte - La Căsoi 8, localitatea Braniştea, extravilan, comuna Braniştea, titular: SC SICICORA SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Extracţie nisipuri şi pietrişuri pentru lac piscicol”,în perimetrul Branişte - La Căsoi 8, localitatea Braniştea, extravilan, comuna Braniştea, titular: SC SICICORA SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, şi la sediul la sediul Primăriei Braniştea şi la sediul societăţii SC SICICORA SRLdin localitatea Negrileşti, str. Principală, nr. 172, comuna Negrileşti, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Data afişării anunţului pe site: 4.10.2010.