Back

Anunţ public SEA privind decizia etapei de încadrare pentru “PUZ – Construire spaţii cu destinaţia de servicii-pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă pentru odihnă şi recreere”, în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, fn, titular : POP PAUL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat despre decizia iniţială a etapei de încadrare privindPlan Urbanistic Zonal - Construire spaţii cu destinaţia de servicii-pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă pentru odihnă şi recreere”, în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, fn. Având în vedere prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit în data de 3.11.2010, s-a luat decizia iniţială că Plan Urbanistic Zonal - Construire spaţii cu destinaţia de servicii-pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă pentru odihnă şi recreere”, în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, fn,titular: POP PAUL, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.        

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e_mail: apm@apmbn.ro, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,30 şi vineri, între orele 8,00 – 14,00, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

Data afişării anunţului pe site: 16.12.2010.