Back

Anunţ public SEA privind decizia finalăpentru Plan Urbanistic Zonal - „Construire bază sportivă multifuncţională, locuinţe sociale, gospodărie de apă”, în localitatea Spermezeu, extravilan, comuna Spermezeu, titular: COMUNA SPERMEZEU.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia finală  pentru Plan Urbanistic Zonal - „Construire bază sportivă multifuncţională, locuinţe sociale, gospodărie de apă”, în localitatea Spermezeu, extravilan, comuna Spermezeu, titular: COMUNA SPERMEZEU.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea Plan Urbanistic Zonal - „Construire bază sportivă multifuncţională, locuinţe sociale, gospodărie de apă”, în localitatea Spermezeu, extravilan, comuna Spermezeu,nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală Plan Urbanistic Zonal - „Construire bază sportivă multifuncţională, locuinţe sociale, gospodărie de apă”, în localitatea Spermezeu, extravilan, comuna Spermezeu, nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Data afişării anunţului pe site: 7.06.2011.