Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentru „Plan Urbanistic Zonal - Refuncţionalizare zonă industrială prin construire ansamblu rezidenţial, spaţii comerciale, birouri, grădiniţă, cabinete medicale”, în municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, fn, titular : SC MONTE CALM IMOB SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia finală  privind„Plan Urbanistic Zonal - Refuncţionalizare zonă industrială prin construire ansamblu rezidenţial, spaţii comerciale, birouri, grădiniţă, cabinete medicale, în municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, fn, titular : SC MONTE CALM IMOB SRL.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea Plan Urbanistic Zonal - Refuncţionalizare zonă industrială prin construire ansamblu rezidenţial, spaţii comerciale, birouri, grădiniţă, cabinete medicale, în municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, fn, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală că„Plan Urbanistic Zonal - Refuncţionalizare zonă industrială prin construire ansamblu rezidenţial, spaţii comerciale, birouri, grădiniţă, cabinete medicale, în municipiul Bistriţa, str. Tărpiului, fn, nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Data afişării anunţului pe site: 25.11.2010.