Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentru Plan Urbanistic de Detaliu - „Construire locuinţă S+P+M”, în municipiul Bistriţa, str. Lupeni, nr. 19-21/A, titular: GUŞĂ MĂRIOARA .

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat despre decizia finală  pentru Plan Urbanistic de Detaliu - „Construire locuinţă S+P+M”, în municipiul Bistriţa, str. Lupeni, nr. 19-21/A, titular: GUŞĂ MĂRIOARA .

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea Plan Urbanistic de Detaliu - „Construire locuinţă S+P+M”, în municipiul Bistriţa, str. Lupeni, nr. 19-21/A, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală Plan Urbanistic de Detaliu - „Construire locuinţă S+P+M”,în municipiul Bistriţa, str. Lupeni, nr. 19-21/A, nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Data afişării anunţului pe site: 21.09.2011