Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentru Plan Urbanistic Zonal - “Construire spaţii comerciale de mari dimensiuni” în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 20,titular: SC DEDEMAN SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăudanunţă publicul interesat despre decizia finală  pentru Plan Urbanistic Zonal –Construire spaţii comerciale de mari dimensiuni”, în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 20,titular: SC DEDEMAN SRL.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire spaţii comerciale de mari dimensiuni” în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 20,titular: SC DEDEMAN SRL, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală Planul Urbanistic Zonal - „Construire spaţii comerciale de mari dimensiuni” în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 20,titular: SC DEDEMAN SRL, nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Data afişării anunţului pe site: 28.11.2011