Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentruPlan Urbanistic Zonal - “Construire case de locuit”, în municipiul Bistriţa, str. Subcetate, fn, titular: SC EUROBIS CONSTRUCT SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia finală  pentru „Plan Urbanistic Zonal - “Construire case de locuit”, în municipiul Bistriţa, str. Subcetate, fn, titular: SC EUROBIS CONSTRUCT SRL.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea „Plan Urbanistic Zonal - “Construire case de locuit”, în municipiul Bistriţa, str. Subcetate, fn,nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală căPlan Urbanistic Zonal - “Construire case de locuit”, în municipiul Bistriţa, str. Subcetate, fn,nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.